Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị An Lộc 17.975.811 19,69% 07/09/2021
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 12.352.085 13,53% 07/09/2021
Trần Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT 9.331.997 10,04% 31/08/2022
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên 8.234.723 9,02% 07/09/2021
Lư Thanh Nhã Tổng giám đốc 6.833.365 7,36% 30/06/2022
Trần Ngọc Xuân Trang 4.508.637 4,85% 08/06/2022
Phạm Hồng Hải Thành viên HĐQT 1.993.750 2,15% 30/06/2022
Phạm Thị Hồng Hạnh 1.725.000 1,86% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT 1.545.636 1,66% 30/06/2022
Phan Quốc Thắng Phó Tổng giám đốc 433.107 0,47% 30/06/2022
Trần Như Hùng Phó Tổng giám đốc 417.100 0,53% 15/07/2020
Trần Ngọc Vân Phó Tổng giám đốc 356.499 0,38% 30/06/2022
Nguyễn Trường Khôi 313.100 0,39% 31/12/2019
Huỳnh Như Ngọc Trưởng ban kiếm soát 280.119 0,30% 30/06/2022
Bạch Vân Nhạn Thành viên HĐQT 252.876 0,27% 30/06/2022
Phạm Văn Đông Thành viên HĐQT 216.309 0,23% 30/06/2022
Đặng Ánh Hào Phó Tổng giám đốc 197.801 0,21% 30/06/2022
Trần Ngọc Nhân 116.000 0,15% 05/08/2019
Nguyễn Thành Đạt Kế toán trưởng 11.000 0,01% 30/06/2022
Huỳnh Hữu Tín Thành viên Ban kiểm soát 8.931 0,01% 30/06/2022