Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 9.617.363 32,22% 30/06/2022
CTCP Thương mại Địa Ốc Việt 3.745.550 12,55% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Phú Yên 1.602.940 5,37% 30/06/2022
Capital Shine Ltd 1.587.271 5,32% 31/12/2019
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Gia Phú 918.227 3,08% 30/06/2022
Văn phòng tỉnh ủy Bình Định 719.848 2,41% 31/12/2021
Huỳnh Văn Dũng Tổng giám đốc 442.595 1,48% 30/06/2022
Trần Thị Kim Phượng 221.751 0,74% 30/06/2022
Vũ Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc 38.367 0,13% 30/06/2022
Võ Thành Điền Phó Tổng giám đốc 35.843 0,12% 30/06/2022
Đặng Thị Loan 28.002 0,09% 30/06/2022
Khưu Thị Bích Nga 15.704 0,05% 30/06/2018
Huỳnh Văn Triển 10.230 0,03% 30/06/2022
Đặng Sanh Định 9.702 0,03% 30/06/2022
Bùi Ngọc Hạnh 9.203 0,03% 30/06/2018
Nguyễn Hoàng Long 5.008 0,02% 30/06/2022
Phạm Hà Thái Uyên 3.069 0,01% 30/06/2022
Huỳnh Thị Tường Vân 2.695 0,01% 30/06/2022
Huỳnh Thị Bích Tiên 2.500 0,01% 31/12/2021
Huỳnh Thị Kim Thùy 2.000 0,01% 30/06/2022