Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 5.115.313 53,85% 30/06/2022
CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 1.905.000 20,05% 30/06/2022
CTCP Dệt May Huế 421.098 4,43% 31/12/2020
Bùi Nguyên Tiến 342.287 3,60% 30/06/2022
CTCP Bông Việt Nam 253.110 2,66% 31/12/2020
Trần Thị Kim Chi Tổng giám đốc 212.801 2,24% 30/06/2022
Trần Đình Hiệp Thành viên HĐQT 140.000 1,47% 30/06/2022
Hoàng Thái Phương 52.549 0,55% 31/12/2021
Hoàng Thái Trúc Kế toán trưởng 39.582 0,42% 30/06/2022
Hoàng Thị Thu Trang 39.413 0,41% 30/06/2022
Trần Văn Tấn 2.223 0,02% 30/06/2022
Lê Hồng Quân Phó Tổng giám đốc 2.223 0,02% 30/06/2022
Lê Thị Quê Hương Thành viên HĐQT 2.087 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoa 100 0,00% 07/08/2020
Lê Thị Bích Thủy 0 0,00% 29/09/2022
Trương Văn Hiền Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/09/2022
Nguyễn Ngọc Mai Chi Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 29/09/2022
Trần Anh Hào 0 0,00% 29/09/2022
Nguyễn Ngọc Cách 0 0,00% 29/09/2022
Cao Hữu Hiếu Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 29/09/2022