Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ DELTA-V 1.996.029 35,00% 30/06/2022
Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta 1.996.029 35,00% 30/06/2022
Trần Minh Quỳnh Dung 617.187 10,82% 31/12/2021
Phạm Hoàng Long Tổng giám đốc 564.275 9,89% 30/06/2022
Trần Ngọc Hà 68.081 1,19% 30/06/2022
Bùi Thị Minh 6.444 0,11% 30/06/2022
Nguyễn Thị Đức Hà Kế toán trưởng 5.093 0,09% 30/06/2022
NH Investment & Securities Co., Ltd 600 0,01% 31/12/2021
Aizawa Securities Co., Ltd 500 0,01% 31/12/2021
Phùng Thị Kim Lan Trưởng ban kiếm soát 75 0,00% 30/06/2020
Trần Thành Vinh Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Đoàn Thị Kim Liên 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Kim Dung 0 0,00% 02/10/2022
Lê Thanh Minh 0 0,00% 08/12/2014
Lâm Thị Thu Phương 0 0,00% 22/12/2016
Nguyễn Thị Thanh Hương 0 0,00% 02/06/2016
Nguyễn Thu Hường Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Đặng Trọng Ngôn 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Diệu Thùy Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Lê Thị Kim Hoa 0 0,00% 02/10/2022