Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Quang Tuấn 2.100.000 7,69% 21/12/2022
Đặng Quang Trung 7.500 0,03% 09/08/2021
Khuất Thư Hương 5.000 0,02% 09/08/2021
Phạm Viết Thắng 5.000 0,02% 09/08/2021
Nguyễn Thị Thanh Nga 1.050 0,00% 31/12/2019
Trương Đình Chuẩn 10 0,00% 09/08/2021
Đặng Mai Hương 10 0,00% 09/08/2021
Trần Duy Kiều 0 0,00% 19/10/2021
Nguyễn Thị Hoa 0 0,00% 31/01/2023
Vũ Tuấn Mạnh Linh 0 0,00% 31/01/2023
Phùng Trung Thủy 0 0,00% 31/01/2023
Ngô Thục Vũ 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Mai Hương 0 0,00% 31/01/2023
Phùng Vũ Tú Anh 0 0,00% 31/01/2023
Phan Thị Thu Vân 0 0,00% 31/01/2023
Phạm Minh Vương 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Trung Kiên 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Đông 0 0,00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Thu 0 0,00% 31/01/2023
Lê Quang Nhuận 0 0,00% 31/01/2023