Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Văn Quang 0 0,00% 19/10/2020
Nguyễn Anh Hùng 0 0,00% 25/06/2015
Đào Đức Toàn 0 0,00% 31/12/2013
Trương Thị Thu Hiền 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Văn Hưng 0 0,00% 31/12/2016
Trần Thị Hoài 0 0,00% 16/02/2017
Dominic Timothy Charles Scriven 0 0,00% 01/12/2022
Phạm Thanh Hòa Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Thị Tâm 0 0,00% 01/12/2022
CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên 0 0,00% 28/10/2021
Nguyễn Hồ Quảng 0 0,00% 06/02/2014
Cao Tất Bình 0 0,00% 30/06/2016
Phạm Minh Tuấn 0 0,00% 30/07/2021
Phạm Thúy Liễu 0 0,00% 30/07/2021
Lê Thị Thu Tâm 0 0,00% 19/04/2016
Đào Cao Cường 0 0,00% 24/04/2017
Phạm Công Thìn 0 0,00% 31/12/2016
Phạm Thị Mai 0 0,00% 12/09/2011
Lê Văn Trọng 0 0,00% 30/07/2021
Đỗ Đức Cường 0 0,00% 18/05/2021