Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 93.824.624 5,93% 30/06/2022
CTCP FPT 83.611.959 5,29% 20/12/2021
PYN Elite Fund Management 80.828.782 5,11% 20/12/2021
SBI Ven Holdings Pte. Ltd. 71.138.031 4,50% 27/09/2022
Công ty TNHH SP 64.575.557 4,08% 30/06/2022
Công ty TNHH JB 64.546.657 4,08% 30/06/2022
Công ty TNHH VG 60.692.799 3,84% 30/06/2022
Đỗ Anh Tú Phó Chủ tịch HĐQT 58.640.388 3,71% 30/06/2022
Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT 57.055.514 3,61% 30/06/2022
Công ty TNHH FD 55.176.377 3,49% 30/06/2022
Đỗ Minh Quân 52.829.180 3,34% 30/06/2022
Đỗ Quỳnh Anh 48.550.078 3,07% 30/06/2022
Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam 39.138.102 3,65% 31/12/2020
International Finance Corporation 29.210.500 2,73% 19/06/2018
Đỗ Minh Đức 17.592.114 1,11% 30/06/2022
Đỗ Vũ Phương Anh 17.592.114 1,11% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hương 9.401.850 0,88% 19/06/2018
CTCP Chứng khoán SSI 8.000.000 0,75% 19/06/2018
Đỗ Anh Việt 5.586.164 0,52% 19/06/2018
Lưu Thị Ánh Xuân 4.000.000 0,37% 19/06/2018