Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Công ty TNHH MTV 2.550.000 51,00% 31/12/2021
Ngô Quang Hiển 719.712 14,39% 30/06/2022
Mai Hồng Quỳ 500.000 10,00% 16/03/2021
Ngô Quang Trung Chủ tịch HĐQT 276.635 5,53% 30/06/2022
Nguyễn Hương Giang 250.000 5,00% 31/12/2020
Bồ Kim Thu Nga 18.750 0,38% 31/12/2019
Trương Thị Huỳnh Ngọc 5.000 0,10% 30/06/2022
Lê Thúy Hằng Thành viên HĐQT 4.062 0,08% 30/06/2022
Nguyễn Trung Hiếu 1.562 0,03% 30/06/2022
Lê Thị Thanh Thuận Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/04/2022
Võ Văn Quang 0 0,00% 05/09/2017
Đỗ Kim Loan 0 0,00% 05/09/2017
America LLC 0 0,00% 27/09/2017
Phan Mỹ Kim 0 0,00% 26/12/2017
Nguyễn Thu Hiền 0 0,00% 16/03/2021
Nguyễn Tấn Lộc 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Ngọc Linh 0 0,00% 02/10/2022
Phạm Tiến Dũng 0 0,00% 05/09/2017
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 0 0,00% 27/04/2016
Tạ Chương Chín Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 12/12/2018