Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Xây dựng U&I 29.000.000 7,05% 30/06/2022
Võ Đình Ngọc 25.915.763 6,30% 10/12/2021
Công ty TNHH Sản xuất xây dựng Thương mại Đồng Tâm 17.463.287 4,25% 06/04/2022
Nguyễn Thụy Ngọc Bích 15.550.000 3,78% 10/12/2021
Mai Thị Thanh Thúy 15.550.000 3,78% 10/12/2021
Cam Thị Ngọc Loan 14.490.650 4,66% 20/05/2019
Liêu Bích Hiền 14.226.641 4,57% 20/05/2019
CTCP Đồng Tâm Dotalia 11.188.500 2,72% 18/03/2022
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 11.148.650 3,58% 06/02/2018
Hồ Minh Quang 10.000.000 2,43% 10/12/2021
Thái Văn Anh 8.302.091 2,67% 20/05/2019
CTCP Sam Holdings 7.476.590 2,40% 30/06/2018
Nguyễn Thùy Linh 7.098.456 2,28% 20/05/2019
CTCP Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát 7.000.000 2,25% 30/06/2021
Vũ Xuân Dương Phó Chủ tịch HĐQT 7.000.000 1,70% 30/06/2022
Đào Thụy Phương Thảo 5.000.000 1,22% 30/06/2022
Cao Thị Ngọc Hồng 5.000.000 1,22% 10/12/2021
Đinh Thị Kim Dung 5.000.000 1,22% 10/12/2021
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP 4.706.127 1,51% 20/05/2019
Võ Quốc Lợi Thành viên HĐQT 3.344.820 0,81% 30/06/2022