Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đỗ Thị Minh Hải 506.244 24,94% 18/06/2020
Đỗ Văn Hạt Chủ tịch HĐQT 493.204 24,30% 30/06/2022
Đặng Tuấn Cường 218.199 10,75% 30/06/2022
Phạm Viết Hùng Thành viên HĐQT 201.416 9,92% 30/06/2022
Nguyễn Thúy Hảo Kế toán trưởng 189.794 9,35% 30/06/2022
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 100.000 4,93% 31/12/2021
Nguyễn Trường Thành Tổng giám đốc 33.560 1,65% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Công 2.950 0,15% 31/12/2019
Nguyễn Thị Lan Phương Trưởng ban kiếm soát 1.770 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Tịnh 0 0,00% 04/02/2023
Nghiêm Tuấn Thành 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Tuấn Thành 0 0,00% 04/02/2023
Thành Thị Xuân Hiếu 0 0,00% 04/02/2023
Phương Thúy Hồng 0 0,00% 06/05/2016
Phạm Thị Bích Hảo 0 0,00% 06/05/2016
Trần Hữu Quang 0 0,00% 06/05/2016
Trần Hữu Xuân 0 0,00% 06/05/2016
Bùi Hữu Hưởng 0 0,00% 04/02/2023
Phạm Minh Tuấn 0 0,00% 04/02/2023
Võ Thanh Hiền 0 0,00% 31/12/2015