Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 0 0,00% 30/06/2012
Đặng Thanh Huấn 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Tuấn Tú 0 0,00% 04/04/2016
Nguyễn Hùng Phương 0 0,00% 17/12/2015
Nguyễn Thu Huyền 0 0,00% 07/11/2017
Vũ Hiền 0 0,00% 06/06/2012
CTCP Thương mại đầu tư bất động sản An Phát 0 0,00% 17/12/2015
Lê Thị Châm 0 0,00% 31/12/2015
Ngô Thị Hoàng Nga 0 0,00% 30/06/2017
Kiều Xuân Phan Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Hoàng Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thanh Lâm 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Văn Nam 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Ngọc Quỳnh 0 0,00% 03/12/2022
Bùi Hoàng Phương Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 03/12/2022
Đặng Ngọc Linh 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Thu Nga Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0,00% 03/12/2022
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 0 0,00% 30/07/2015
Nguyễn Văn Đông 0 0,00% 12/06/2015