Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Hồng Quân Thành viên HĐQT 2.242.900 24,90% 31/12/2022
Bùi Đức Mạnh 1.175.100 13,05% 13/08/2021
Vũ Đình Cương 517.100 5,74% 25/12/2018
Nguyễn Thị Loan Thành viên Ban kiểm soát 449.000 4,98% 31/12/2022
Võ Thanh Vinh Chủ tịch HĐQT 446.000 4,95% 31/12/2022
Nguyễn Thị Tuyết Quang 211.500 2,35% 31/12/2022
Mai Thái Dũng Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 31/03/2023
Nguyễn Văn Quảng 0 0,00% 31/03/2023
Trần Quang Huy 0 0,00% 31/03/2023
Đoàn Tuấn Anh 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Phạm Thanh Trang 0 0,00% 31/03/2023
Nguyễn Thị Hương 0 0,00% 11/06/2015
Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam 0 0,00% 21/12/2016
Nguyễn Thành Đồng 0 0,00% 11/06/2015
Hồ Văn Quang 0 0,00% 31/12/2015
Võ Thành Lương 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Tập đoàn quốc tế ABC 0 0,00% 13/01/2021
Phạm Thu Hiền Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 31/03/2023
Lưu Thị Thanh Trúc Kế toán trưởng 0 0,00% 31/03/2023
Ngô Văn Cường 0 0,00% 31/03/2023