Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP PAN FARM 21.379.191 51,25% 15/08/2022
Asean Small Cap Fund 2.963.136 7,10% 15/08/2022
Thân Trọng Hoàn Mỹ 1.545.224 4,82% 06/08/2018
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 1.518.134 4,73% 06/08/2018
Nguyễn Văn Hiếu 1.321.349 4,12% 06/08/2018
Trần Hữu Tuấn 1.277.140 3,98% 06/08/2018
Nguyễn Quang Huy 1.270.649 3,96% 06/08/2018
Andbanc Investments Sif - Vietnam Value and Income Portfolio 1.175.597 3,66% 06/08/2018
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long 1.150.958 3,59% 06/08/2018
Trương Thị Ngọc Hoa 730.447 2,28% 06/08/2018
CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre 666.984 2,08% 06/08/2018
CTCP Nông dược HAI 484.016 1,51% 06/08/2018
Trương Công Cứ Tổng giám đốc 464.809 1,45% 24/08/2018
Đậu Vũ Châu 411.466 1,28% 06/08/2018
Mai Thị Lan Phương 396.671 1,24% 06/08/2018
Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. 386.672 1,21% 06/08/2018
Nguyễn Bảo Sơn 377.048 1,18% 06/08/2018
Nguyễn Minh Dũng 366.502 1,14% 06/08/2018
Global Link AdVisers Co., ltd 340.974 1,06% 06/08/2018
Vương Công Việt 325.962 1,02% 06/08/2018