Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 1.260.132.658 32,57% 30/06/2022
Phạm Nhật Vượng Chủ tịch HĐQT 985.502.920 25,47% 30/06/2022
SK Invesment Vina II Pte. Ltd. 231.471.224 5,98% 30/06/2022
Phạm Thu Hương Phó Chủ tịch HĐQT 169.938.525 4,39% 30/06/2022
Phạm Thúy Hằng Phó Chủ tịch HĐQT 113.491.446 2,93% 30/06/2022
CTCP Vinpearl 87.483.035 2,26% 30/06/2022
CTCP Bất động sản Xavinco 16.162.447 0,42% 30/06/2022
Phạm Hồng Linh 13.647.503 0,35% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Thành 12.083.636 0,31% 30/06/2022
Phạm Thị Tuyết Mai 6.126.247 0,16% 30/06/2022
Lê Minh Ngọc 2.495.414 0,06% 30/06/2022
Phạm Văn Khương Phó Tổng giám đốc 2.117.587 0,05% 30/06/2022
Phan Quang Đăng 1.216.348 0,03% 30/06/2022
Phạm Minh Vũ 753.874 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Diệu Linh Phó Chủ tịch HĐQT 260.709 0,01% 30/06/2022
Phan Hồng Nhung 205.142 0,01% 30/06/2022
Bế Thị Thuấn 27.827 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thế Anh Trưởng ban kiếm soát 13.854 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Trâm 4.040 0,00% 30/06/2022
Đinh Ngọc Lân 1.733 0,00% 31/12/2021