Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 25.498.980 51,00% 24/05/2021
Đinh Quang Huy 2.237.948 4,48% 30/06/2022
Nguyễn Thị Yến 588.194 1,18% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Trang 325.000 0,65% 31/12/2020
Quách Hữu Thuận Thành viên HĐQT 158.154 0,32% 30/06/2022
Ngô Trọng Toán 124.995 0,25% 31/12/2021
Nguyễn Duy Trúc Phó Giám đốc 110.212 0,22% 30/06/2022
Trương Ngọc Minh Phó Giám đốc 103.669 0,21% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Hà Kế toán trưởng 79.285 0,16% 30/06/2022
Vũ Thị Thanh Huyền 25.822 0,05% 30/06/2022
Đặng Quốc Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 10.000 0,02% 30/06/2022
Phan Văn Huyên Thành viên Ban kiểm soát 8.311 0,02% 30/06/2022
Đặng Minh Tâm 5.350 0,01% 30/06/2022
Phạm Thị Thanh Thùy 3.428 0,01% 30/06/2022
CTCP Viglacera Tiên Sơn 336 0,00% 31/12/2020
Đinh Thị Vân Anh 2 0,00% 31/12/2021
Cao Thị Khuyên 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Trí Dũng 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Hồng Phong 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Hồng Thắm 0 0,00% 03/10/2022