Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP VINAFREIGHT 2.961.500 24,78% 30/06/2022
CTCP VNT Holdings 2.778.000 23,25% 30/06/2022
CTCP Transimex 2.357.140 19,73% 30/06/2022
Lionas Fund Co.,Ltd 1.713.600 14,34% 30/06/2022
Công ty Giao nhận kho vận Ngoại Thương TP Hồ Chí Minh 900.000 7,53% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Giang Chủ tịch HĐQT 192.542 1,61% 30/06/2022
CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt 163.900 1,37% 11/07/2018
Nguyễn Bích Liên 66.000 0,55% 07/04/2022
Nguyễn Bích Lân Thành viên HĐQT 66.000 0,55% 30/06/2022
Trần Công Thành Tổng giám đốc 65.371 0,55% 30/06/2022
Đặng Thị Mai Hương 63.578 0,53% 30/06/2022
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương 55.400 0,46% 31/12/2019
Lương Ngọc Bảo 46.200 0,39% 31/12/2019
Lê Đại Thắng Phó Tổng giám đốc 35.825 0,30% 30/06/2022
Bùi Tuấn Ngọc 18.400 0,07% 30/06/2021
Bùi Minh Tuấn 10.000 0,08% 30/06/2021
Vũ Thế Đức Phó Chủ tịch HĐQT 6.450 0,05% 30/06/2022
Đỗ Thị Thu Hiền Kế toán trưởng 4.564 0,04% 07/07/2022
Đỗ Trọng Tường 0 0,00% 24/12/2019
Mai Thị Phương Anh 0 0,00% 25/03/2019