Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Chí Dũng Chủ tịch HĐQT 219.035.933 4,86% 30/06/2022
Hoàng Anh Minh 217.835.462 4,83% 30/06/2022
Vũ Thị Quyên 217.259.302 4,82% 30/06/2022
CTCP Diera Corp 204.557.041 4,54% 30/06/2022
Kim Ngọc Cẩm Ly 191.069.309 4,24% 30/06/2022
Lý Thị Thu Hà 188.085.055 4,17% 30/06/2022
Nguyễn Thu Thủy 135.566.274 3,01% 30/06/2022
Composite Capital Master Fund LP 121.844.222 4,82% 03/03/2020
Bùi Hải Quân Phó Chủ tịch HĐQT 104.219.468 2,31% 30/06/2022
Vietnam Enterprise Investments Ltd 87.513.888 1,94% 21/06/2022
Nguyễn Đức Vinh Tổng giám đốc 69.936.680 1,55% 19/07/2022
Amersham Industries Ltd 54.443.534 1,21% 21/06/2022
Đỗ Thị Mai 47.549.265 1,88% 26/03/2018
Wareham Group Ltd 36.623.571 0,81% 21/06/2022
Nguyễn Mạnh Cường 34.488.063 1,36% 15/06/2018
Trần Ngọc Bê 34.419.847 0,76% 30/06/2022
Norges Bank 32.386.287 0,72% 21/06/2022
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 30.219.600 0,67% 17/08/2022
Đỗ Quỳnh Ngân 29.126.735 0,65% 30/06/2022
Đặng Thị Thanh Tâm 26.746.419 1,06% 26/03/2018