Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 2.000.000 22,38% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thùy Dương 2.000.000 22,38% 31/12/2021
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam 2.000.000 22,38% 31/12/2021
CTCP Bluepoint 362.000 4,05% 26/04/2021
Nguyễn Hải Anh 40.000 0,45% 31/12/2021
Nguyễn Văn Nhi 37.700 0,42% 30/06/2022
Phạm Thái Long 12.000 0,13% 31/12/2019
Bùi Thái Hòa Thành viên HĐQT 10.000 0,11% 30/06/2022
Vũ Thị Bích Hạnh 5.000 0,06% 31/12/2019
Nguyễn Thị Minh Thoa 5.000 0,06% 31/12/2019
Nguyễn Tiên Phong Giám đốc 1.300 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Hoàng Kế toán trưởng 1.000 0,01% 31/12/2019
Trần Thị Thu Hương Phó Giám đốc 600 0,01% 30/06/2022
Lê Nguyễn Thùy Giang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/06/2022
Trương Hùng Sơn Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Phùng Lan Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Quang Bảo 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Thị Hiển Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Trọng Đồng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Quang Vinh Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022