Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Fujisan Việt nam 683.847 51,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Minh Thanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Đinh Xuân Hải 0 0,00% 02/10/2022
Đặng Quỳnh Chi 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Anh Dũng Kế toán trưởng 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thúy Phương Tổng giám đốc 0 0,00% 02/10/2022
Phan Thị Hồng Vân 0 0,00% 02/10/2022
Trần Quốc Uy Phó Giám đốc 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Quốc Minh 0 0,00% 02/10/2022
Bùi Nguyên Hạnh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Vũ Tiến Nghĩa Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Lê Thị Lan Hòa Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Hoàng Vũ Long 0 0,00% 02/10/2022
Trần Thị Mai Hương Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 02/10/2022
Ngô Mạnh Hùng 0 0,00% 02/10/2022
Vũ Văn Vững 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Đình Công Thành viên HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Tổng Công ty Thành An 0 0,00% 09/02/2017
Công ty TNHH Tuấn Hải 0 0,00% 24/12/2016