Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai 3.455.550 86,39% 10/03/2022
Trần Thanh Hải Thành viên HĐQT 10.400 0,26% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Phượng Kế toán trưởng 9.100 0,23% 30/06/2022
Nguyễn Cao Thắng Chủ tịch HĐQT 7.000 0,18% 30/06/2022
Trần Duy Tình Phó Giám đốc 1.000 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Gái 700 0,02% 31/12/2020
Đỗ Thị Vân 0 0,00% 28/08/2017
Phạm Thị Thanh Doan 0 0,00% 28/08/2017
Tống Bá Hùng 0 0,00% 04/03/2022
Hoàng Xuân Kiên 0 0,00% 21/09/2017
Nguyễn Đức Thảo Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thị Hồng 0 0,00% 25/09/2022
Lê Thị Ngọc Diệp 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Đức Ứng 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Tranh 0 0,00% 31/12/2015
Trần Bình Hải 0 0,00% 31/12/2015
Lê Mạnh Hùng 0 0,00% 31/12/2017
Vũ Ngọc Dũng 0 0,00% 25/09/2022
Trần Trọng Diên 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Xuân Nghĩa 0 0,00% 31/12/2015