Giới thiệu

Với tầm nhìn xác định là trở thành ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam, hiện nay ACB là ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 sản phẩm và dịch vụ được đánh giá là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ phong phú dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Về mặt quản lý rủi ro, ACB luôn duy trì tỷ lệ an toàn vốn trên 8%, tỷ lệ nợ quá hạn trong những năm qua luôn dưới 1% cho thấy tính chất an toàn và hiệu quả của ngân hàng. Kế hoạch đưa ra trong những năm sắp tới rất cao, tỷ lệ ROE luôn đạt trên 30%, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trên 25%, hướng tới trở thành ngân hàng có quy mô trung bình trong khu vực với tổng tài sản đạt 12 tỷ USD. Tính tới ngày 23/3/2010, tổng số chi nhánh và phòng giao dịch của ACB lên tới con số 248.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác;
 • Cấp tín dụng dưới các hình thức sau: cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước;
 • Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
 • Cung cấp dịch vụ thanh toán trong nước: cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán sẽ, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;
 • Mở tài khoản: mở tài khoản tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam, mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác;
 • Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia;
 • Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính, các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;
 • Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư;
 • Dịch vụ môi giới tiền tệ;
 • Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng Khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt nam;
 • Vay vốn của Ngân hàng nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt nam;
 • Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính Phủ, tín phiếu Ngân hàng nhà nước và các loại giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ;
 • Mua bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp;
 • Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt nam;
 • Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt nam;
 • Uỷ thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
 • Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định;
 • Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước;
 • Mua nợ;
 • Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ;
 • Vi điện tử;
 • Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ;
 • Mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Kinh doanh mua, bán vàng miếng;
 • Đại lý bảo hiểm
 •  

 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 20/04/1993
Số ĐKKD 0301452948
Ngày cấp ĐKKD 04/07/2022
Vốn điều lệ 33.774.350.940.000
Mã số thuế 0301452948
Ngành nghề & Lĩnh vực Ngân hàng > Ngân hàng

 • Ngày 20-04-1993, thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB).
 • Ngày 04/6/1993, ACB chính thức đi vào hoạt động.
 • Ngân hàng được NHNN Việt Nam cấp giấy phép số 0032/NH-GP ngày 24/04/1993. Giấy phép hoạt động được cấp cho thời hạn hoạt động là 50 năm với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng Việt Nam. Tại ngày 30/06/2010, vốn điều lệ của Ngân hàng là 7.814.138 triệu đồng;
 • Ngày 31/12/2004, vốn điều lệ công ty là 481,138 tỷ đồng;
 • Ngày 21/03/2005, do trả cổ tức năm 2004 nên VĐL nâng lên 600 tỷ đồng;
 • Ngày 19/07/2005, do phát hành cổ phần cho SCB VĐL nâng lên 656,18 tỷ đồng;
 • Ngày 11/08/2005, VĐL nâng lên 948,316 tỷ đồng, do phát hành cổ phiếu cho SCB;
 • Ngày 09/03/2006, do trả cổ tức năm 2005 nên VĐL nâng lên 1.100.046.560.000 đồng;
 • ACB niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 21/QĐ/TTGDHN ngày 31/10/2006. Cổ phiếu ACB bắt đầu giao dịch vào ngày 21/11/2006;
 • Ngày 31/05/2007, VĐL nâng lên 2.530.106.520.000 đồng, do trả cổ tức năm 2006;
 • Ngày 12/12/2007, VĐL nâng lên do phát hành 100 tỷ mệnh giá cổ phần 2.630.059.960.000 đồng;
 • Ngày 07/10/2008, VĐL nâng lên 4.651.615.940.000 đồng, do trả cổ tức năm 2007 và thưởng CP cho Cán bộ CNV;
 • Ngày 15/12/2008, VĐL nâng lên 6.355.812.780.000 đồng, do phát hành cổ phiểu  thưởng;
 • Ngày 10/09/2009, VĐL nâng lên 7.705.743.780.000 đồng;
 • Ngày 27/11/2009, VĐL nâng lên 7.814.137.550.000 đồng;
 • Ngày 29/12/2010, Thay đổi GĐKKD lần thứ 21, tăng VĐL lên 9.376.965.060.000 đồng thông qua phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 11.259.140.250.000 đồng;
 • Năm 2018, VĐL nâng lên 12.885.877.380.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 04/07/2022
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 26.400
KL đang niêm yết 3.377.435.094
Tổng giá trị niêm yết 33.774.350.940.000

Ban lãnh đạo

Trần Hùng Huy Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thành Long Phó Chủ tịch HĐQT
Đàm Văn Tuấn Thành viên HĐQT
Hiep Van Vo Thành viên HĐQT
Đặng Thu Thủy Thành viên HĐQT
Dominic Timothy Charles Scriven Thành viên HĐQT
Đinh Thị Hoa Thành viên HĐQT
Huang Yuan Chiang Thành viên HĐQT
Huỳnh Nghĩa Hiệp Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Minh Lan Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Ngân Thành viên Ban kiểm soát
Phùng Thị Tốt Thành viên Ban kiểm soát
Từ Tiến Phát Tổng giám đốc
Nguyễn Khắc Nguyện Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Hai Phó Tổng giám đốc
Đàm Văn Tuấn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Tuyết Vân Phó Tổng giám đốc
Bùi Tấn Tài Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Thái Hân Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Hòa Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Hòa Giám đốc tài chính
Matthew Martin Giám đốc kỹ thuật
Nguyễn Văn Hòa Kế toán trưởng
Đàm Văn Tuấn Đại diện công bố thông tin