Giới thiệu

Đối tượng mà ACECO có thể phục vụ tương đối lớn, như cọc có thể được sử dụng cho các ngành công nghiệp xây dựng và điện dân dụng có thể đáp ứng các yêu cầu của các công trình điện áp cao,điện áp trung bình và thấp. Sản phẩm của công ty hiện chiếm tới 60% thị phần trên thị trường điện và 20% cổ phần trong khoản tiền gửi thị trường sông Cửu Long tỉnh Delta. Một số đối thủ cạnh tranh của ACECO trên thị trường hiện nay là Công ty Bê tông 620, Công ty cổ phần Đầu Phan Vũ, Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức ... Hiện nay, các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp cạnh tranh trong các yếu tố: quy mô, chi phí vận chuyển, thiết kế năng lượng, truy cập tài nguyên thông tin ...

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất và kinh doanh sản phầm bê tông công nghiệp;
 • Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện đến 110KV, điện dân dụng và công nghiệp;
 • Thi công  các công trình xây dựng công nghiệp, công cộng, cơ sở hạ tầng, thuỷ lợi và dân dụng;
 • Sản xuất và kinh doanh sản phẩm cơ khí;
 • Mua bán vật liệu xây dựng;
 • Mua bán vật ta và thiết bị kỹ thuật;
 • Vẩn tải hàng hoá bằng đường bộ;
 • Vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ;
 • Tư vấn đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp;
 • Thiết kế sản phẩm bê tông ly tâm, bê tông ứng lực trước, sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn của Công ty;
 • Nuôi trồng thuỷ sản;
 • Chế biến thuỷ sản.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 1600669108
Ngày cấp ĐKKD 09/03/2022
Vốn điều lệ 30.507.810.000
Mã số thuế 1600669108
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Thiết bị, vật liệu xây dựng

 • Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang tiền thân là doanh nghiệp nhà nước - Xí nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang -  được thành lập vào tháng 04 năm 1982 theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Điện lực, trực thuộc Công ty Xây lắp Điện 2. 
 • Theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp từ ngày 12 tháng 07 năm 2000 Xí nghiệp Bê tông Ly tâm An Giang thuộc Công ty Xây lắp Điện 2 chuyển thành Xí nghiệp  trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ( VINAINCON).
 • Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang được thành lập do thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang theo quyết định số 112 ngày 01/07/2003 của Bộ Công Nghiệp với vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng.
 • Ngày 01/09/2003 Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang chính thức đi vào hoạt  động theo giấy CNĐKKD số 5203000014 do Sở  Kế Hoạch và Đầu Tư An Giang cấp ngày 01/09/2003.Sau 06 năm hoạt động vốn điều lệ đã tăng lên 23 tỷ đồng và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 1600669108 cấp ngày 23/04/2009. 
 • Ngày 10/11/2009, Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty  trên thị trường UpCoM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội với mã chứng khoán là: ACE  Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 2.300.000 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch là 23.000.000.000 đồng
 • Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu số 60/QĐ-SGDHN ngày 14/03/2012 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 352.910 cổ phiếu ACE. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 2.652.910 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch là 26.529.100.000 đồng. 
 • Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu số 573/QĐ-SGDHN ngày 04/09/2012 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 397.871 cổ phiếu ACE. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 3.050.781 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch là 30.507.810.000 đồng. 

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 09/03/2022
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 18.500
KL đang niêm yết 3.050.781
Tổng giá trị niêm yết 30.507.810.000

Ban lãnh đạo

Trần Anh Tấn Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Gần Em Thành viên HĐQT
Lê Duy Cửu Thành viên HĐQT
Tạ Văn Mẫn Thành viên HĐQT
Phạm Bửu Lộc Thành viên HĐQT
Lê Đức Thọ Trưởng ban kiếm soát
Đinh Văn Thi Thành viên Ban kiểm soát
Trần Vương Đức Thành viên Ban kiểm soát
Lê Duy Cửu Giám đốc
Nguyễn Thanh Gần Em Phó Giám đốc
Trịnh Tấn Đệ Phó Giám đốc
Trịnh Tấn Đệ Kế toán trưởng
Trịnh Tấn Đệ Đại diện công bố thông tin