Giới thiệu

Hiên nay tại VN có 5 đơn vị tham gia vào ngành chiếu xạ với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Công ty có ưu thế vượt trội trong việc chiếu xạ các mặt hàng thuỷ sản với việc sử dụng công nghệ nguồn Cobalt 60 phát tia Gamma. Công ty có hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhất so với các đối thủ cạnh tranh, có thể chiuế xạ rất nhiều các loại hàng hoá, công suất dây truyền lớn, thời gian xử lý nhanh, tiết kiệm thời gian. Theo thống kê sơ bộ thị phần của công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú trên thị trường này chiếm khoảng 60%, 40% còn lại thuộc về các công ty còn lại trong ngành.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Chiếu xạ khử trùng các loại thủy sản, các dụng cụ y tế, chiếu xạ, bảo quản các sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng khác;
 • Dịch vụ bảo quản rau quả đông lạnh;
 • Dịch vụ bảo quản các loại thực phẩm đông lạnh;
 • Bán buôn thủy sản, các sản phẩm từ thịt, hàng nông sản các loại;
 • Sản xuất hóa chất cơ bản;
 • Bán buôn hóa chất khác.
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 20/01/2003
Số ĐKKD 3700480244
Ngày cấp ĐKKD 31/03/2020
Vốn điều lệ 201.213.950.000
Mã số thuế 3700480244
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

 • Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú được thành lập năm 2003 theo giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 3700480244 (số cũ 4603000059) do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh  Bình Dương cấp ngày 20/1/2003.
 • Tên khai sinh của Công ty ban đầu là Công ty Cổ phần Chiếu xạ Thực phẩm, tháng 07 năm 2009 đổi tên thành Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú.
 • Công ty được tổ chức và hoạt động theo luật DN của nước CHXHCNVN được ban hành mới nhất  số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005. Các hoạt động của Công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Ðiều lệ Công ty được Ðại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lần  đầu năm 2003 và chỉnh sửa năm 2009 theo Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán.
 • Khi thành lập số vốn điều lệ đạt 50 tỷ đồng, sau 3 lần tăng vốn, vốn điều lệ lên tới 86,4 tỷ đồng.
 • Vốn điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 01/07/2010 là 114.480.000.000 đồng.
 • APC được Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM chấp  thuận cho niêm yết kể  từ ngày 22/01/2010 và chính thức giao dịch từ ngày 05/02/2010.
 • Ngày 7/10/2014, VĐL nâng lên 120.204.000.000 đồng.
 • Năm 2019: VĐL nâng lên 201.213.950.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 31/03/2020
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 35.000
KL đang niêm yết 20.121.395
Tổng giá trị niêm yết 201.213.950.000

Ban lãnh đạo

Huỳnh Ngọc Hậu Chủ tịch HĐQT
Võ Thái Sơn Thành viên HĐQT
Huỳnh Thị Bích Loan Thành viên HĐQT
Phạm Thị Lượng Thành viên HĐQT
Võ Thùy Dương Thành viên HĐQT
Võ Thùy Dương Tổng giám đốc
Võ Thái Sơn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Đại diện công bố thông tin