Giới thiệu

Trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa tại Việt Nam, An Phát là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất. Sơ đồ tại hình 15 so sánh doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế và tổng tài sản của APH vào năm 2019 với các doanh nghiệp tiêu biểu cùng ngành như: Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP), Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP), Công ty Cổ phần Rạng Đông Holdings (RDP). Theo như sơ đồ cho thấy, APH dẫn đầu trong ngành về cả quy mô, doanh thu và lợi nhuận.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật);
 • Hoạt động tư vấn quản lý;
 • Tư vấn bất động sản;
 • Bán buôn vật tư, nguyên liệu, sản phẩm nhựa, hạt nhựa, bao bì nhựa; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ;
 • Sản xuất sợi nhân tạo; 
 • Sản xuất sợi; 
 • Sản xuất vải dệt tho ;
 • Hoàn thiện sản phẩm dệt;
 • Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013;
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 31/03/2017
Số ĐKKD 0801210129
Ngày cấp ĐKKD 17/03/2023
Vốn điều lệ 2.438.842.680.000
Mã số thuế 0801210129
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

 • Tháng 3/2017 Thành lập Công ty Cổ phần An Phát Holdings với vốn điều lệ 15 tỷ đồng;
 • Tháng 8/2018 Công ty Cổ phần An Phát Holdings đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings, vốn điều lệ được nâng lên 1.241.148.800.000 đồng;
 • Giấy CNĐKKD: số 0801210129 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 31/03/2017 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/07/2020, với VĐL là 1.466.773.390.000 đồng;
 • Tháng 11/2019 Cổ phiếu NHH của Công ty con – CTCP Nhựa Hà Nội được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
 • Tháng 1/2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings trở thành công ty đại chúng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 17/03/2023
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 41.500
KL đang niêm yết 243.884.268
Tổng giá trị niêm yết 2.438.842.680.000

Ban lãnh đạo

Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Tiện Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Lê Trung Phó Chủ tịch HĐQT
Phạm Đỗ Huy Cường Thành viên HĐQT
Nirav Sudhir Patel Thành viên HĐQT
Lim Heon Young Thành viên HĐQT
Nguyễn Lê Thăng Long Thành viên HĐQT
Phạm Thị Hoa Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thúy Nga Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Đỗ Huy Cường Tổng giám đốc
Phạm Văn Tuấn Phó Tổng giám đốc
Hòa Thị Thu Hà Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Tiện Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Lê Thăng Long Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Tiện Phó tổng giám đốc tài chính
Phạm Đỗ Huy Cường Giám đốc tài chính
Hồ Thị Hòe Kế toán trưởng
Phạm Thị Nguyệt Đại diện công bố thông tin