Giới thiệu

Công ty có một vị thế nhất định trên thị trường với những sản phẩm riêng biệt được khách hàng tín nhiệm. Trong đó hoạt động chính của Công ty hiện nay là nghiên cứu và sản xuất các loại probiotics hữu ích, ứng dụng trong sản xuất các loại sản phẩm men vi sinh sống phục vụ công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe. Đây là thế mạnh của công ty và cũng là định hướng chiến lược lâu dài của công ty, sẽ trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực chế phẩm sinh học.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng;
 • Bán buôn Vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Bán buôn mỹ phẩm; Bán buôn dược phẩm
 • Bán buôn thực phẩm (thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng);
 • Sản xuất mỹ phẩm;
 • Xuất nhập khẩu Vắc xin, huyết thanh, sinh phẩm y tế, dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế 
 • Nuôi, trồng chế biến chuyển giao công nghệ dược liệu. Ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất Vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
 • Bán lẻ dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm chức năng
 • Sản xuất Vắc xin, huyết thanh và sinh phẩm y tế (chế phẩm sinh học dùng cho người). Sản xuất dược phẩm.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 13/07/2011
Số ĐKKD 4200451832
Ngày cấp ĐKKD 12/05/2021
Vốn điều lệ 85.620.000.000
Mã số thuế 4200451832
Ngành nghề & Lĩnh vực Y tế > Dược phẩm

 • Ngày 27/02/2001, theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg ngày 27/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có Quyết định số 603/2001/QĐ-BYT ngày 27/02/2001 về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 2 trực thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế; 
 • Năm 2011, Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang theo Quyết định số 2329/QĐ-BYT ngày 30/06/2011 của Bộ Y tế; 
 • Năm 2015, thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở công văn số 752/TTg- ĐMDN ngày 04/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 4735/QĐ- BYT ngày 06/11/2015 của Bộ Y tế phê duyệt phương án cổ phần hóa;
 • Ngày 17/5/2017, CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200451832 cấp lần đầu ngày 01/9/2016 với vốn điều lệ 34.620.000.000 đồng; cấp thay đổi lần thứ 3 với vốn điều lệ là 85.620.000.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 14/09/2017.
   

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 12/05/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 8.562.000
Tổng giá trị niêm yết 85.620.000.000

Ban lãnh đạo

Lê Đình Phan Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Kim Chung Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hằng Thành viên HĐQT
Nguyễn Thành Long Tổng giám đốc
Trần Thanh Hải Phó Tổng giám đốc
Huỳnh Thị Thanh Thảo Phó Tổng giám đốc
Trần Nguyễn Phương Nhã Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Khánh Ninh Đại diện công bố thông tin