Giới thiệu

Ngành Cung cấp Dịch vụ công ích tại Việt Nam có sự phân chia về địa bàn hoạt động rõ rệt, do đó doanh nghiệp thuộc địa phương nào sẽ là nhà cung cấp dịch vụ công ích chính cho địa phương đó. Công ty là đơn vị chủ yếu hoạt động ở địa bàn thành phố Phan Thiết và là đơn vị chiếm thị phần chủ yếu tại đây. Cùng với sự phát triển chung về kinh tế, xã hội tại thành phố Phan Thiết, đối với những lợi thế kinh doanh sẵn có, Công ty tiếp tục vững vàng là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành cung cấp Dịch vụ công ích đô thị tại tỉnh Bình Thuận nói chung và thành phố Phan Thiết nói riêng và có khả năng vươn ra một số địa phương lân cận.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa;
 • Trồng cây lâu năm khác;
 • Xây dựng nhà để ở;
 • Xây dựng nhà không để ở;
 • Xây dựng công trình đường bộ;
 • Xây dựng công trình cấp thoát nước;
 • Xây dựng công trình công ích khác;
 • Xây dựng công trình khai khoáng;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 • Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí;
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt;
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp;
 • Phá dỡ;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Lắp đặt hệ thống điện;
 • Hoàn thiên công trình xây dựng;
 • Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác;
 • Cho thuê xe có động cơ;
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
 • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Vệ sinh chung nhà cửa;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
 • Hoạt động tư vấn quản lý;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;
 • Tái chế phế liệu;
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, rác thải độc hại;
 • Thu gom rác thải không độc hại, rác thải độc hại;
 • Thoát nước và xử lý nước tahir;
 • Sửa chữa thiết bị điện;
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 3400861721
Ngày cấp ĐKKD 28/05/2020
Vốn điều lệ 27.532.800.000
Mã số thuế 3400861721
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Đa tiện ích

 • 1985 :Công ty Quản lý Công trình Công cộng được thành lập vào tháng 6/1985
 • 1993 ;  Công ty được đổi tên và chuyển  thành  “Ban Quản lý Công trình Công cộng”.
 • 1995 : UBND Tỉnh đã có quyết định số 74/QĐ-UBBT ngày 17/01/1995 chuyển Ban Quản lý Công trình Công cộng thành “Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết”.
 • 2010: Ngày 01/02/2010, UBND Tỉnh có quyết  định số  295/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Thuận thành lập Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Phan Thiết
 • 2012 : Ngày 27/11/2012, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 2377/QĐ-UBCD về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Phan Thiết và Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Bình Thuận
 • 2015: Ngày 12/06/2015, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 1491/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Phan Thiết
 • 2016 : Ngày 29/04/2016, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400861721 thay đổi lần thứ 1. 
 • Ngày 26/09/2016, Công  ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng;
 • Năm 2017, VĐL Công ty đạt 27.532.800.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 28/05/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.500
KL đang niêm yết 2.753.280
Tổng giá trị niêm yết 27.532.800.000

Ban lãnh đạo

Mai Hữu Việt Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Phương Thành viên HĐQT
Lê Quang Huy Thành viên HĐQT
Trà Thị Thành Thành viên HĐQT
Lê Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Giác Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Thị Kim Phượng Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thị Thanh Thủy Giám đốc
Đinh Hồng Hà Phó Giám đốc
Trà Thị Thành Phó Giám đốc
Nguyễn Thanh Phương Kế toán trưởng
Trần Mạnh Đại diện công bố thông tin