Giới thiệu

Công ty có Vốn điều lệ là 500 tỷ đồng được phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ của Công ty chứng khoán. Trong tương lai Công ty sẽ hướng tới nhóm 20 Công ty chứng khoán có vốn điều lệ cao nhất, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất có thể.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Môi giới chứng khoán;
  • Tự doanh chứng khoán;
  • Tư vấn doanh nghiệp;
  • Bảo lãnh chứng khoán phát hành.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 21/04/2008
Số ĐKKD 0102727651
Ngày cấp ĐKKD 16/10/2023
Vốn điều lệ 711.114.250.000
Mã số thuế 0102727651
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

  • CTCP Chứng khoán Bảo Minh được sáng lập bở Tổng CTCP Bảo Minh;
  • Công ty chính thức hoạt động kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 90/UBCK-GP ngày 21/4/2008 do UBCKNN cấp, với VĐL ban đầu là 300 tỷ đồng;
  • Ngày trở thành công ty đại chúng: 20/8/2009;
  • Ngày 26/1/2018, VĐL công ty nâng lên 500 tỷ đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 16/10/2023
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 11.000
KL đang niêm yết 64.647.613
Tổng giá trị niêm yết 646.476.130.000

Ban lãnh đạo

Thiều Hữu Chung Chủ tịch HĐQT
Trần Ngô Phúc Bảo Phó Chủ tịch HĐQT
Phan Tấn Thư Thành viên HĐQT
Đỗ Văn Hạ Thành viên HĐQT
Hoàng Văn Thắng Thành viên HĐQT
Nguyễn Thy Phương Trưởng ban kiếm soát
Trương Thị Bích Ngân Thành viên Ban kiểm soát
Mộc Thị Lan Uyên Thành viên Ban kiểm soát
Phan Tấn Thư Tổng giám đốc
Đặng Thùy Trang Kế toán trưởng
Trịnh Thị Thu Hương Đại diện công bố thông tin