Giới thiệu

Do quy mô hoạt động còn khiêm tốn nên Công ty chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ về toàn bộ các sản phẩm cơ khí nói chung. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm xe Rơ moóc, công ty là một trong 3 doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Ước tính thị phần hiện tại của Công ty trên thị trường Việt Nam như sau: Các công trình công nghiệp: 1%, Khung nhà tiền chế: 0.5%, Cửa van các công trình thuỷ lợi: 10%, Đóng mới xe rơ moóc: 30%, Phục hồi xích máy ủi, máy đào: 5%. Thị trường nước ngoài chiếm tới khoảng gần 50% tổng DT của cơng ty. Thị trường xuất khẩu của cơng ty bao gồm Mỹ, Nam Á, các nước Trung Đông. Công ty đang hướng đến xuất khẩu vào các thị trường trong khu vực ASEAN, Châu Phi. Giá trị các công trình có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 89 – 90% giá trị sản lượng hàng năm của Công Ty.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh nhà. kinh doanh và cho thuê: nhà ở, kho bãi, nhà xưởng, văn phòng, kiot, nhà biểu diễn;
 • Môi giới bất động sản;
 • Thiết kế máy cơ khí nông nhiệp trung. Thiết kế các loại thiết bị nâng hạ;
 • Chế tạo máy cơ khí nông nghiệp trung;
 • Lắp đặt máy cơ khí nông nghiệp trung. Lắp đặt các loại bình áp lực, hệ thống  đường ống áp lực. Lắp đặt thiết bị cơ, điện, hệ thống điều khiển dây chuyền thiết bị công nghệ các nhà máy công nghiệp - nông nghiệp - cơ khí thuộc dự án nhóm B;
 • Đại tu các loại máy thi công cơ giới. Sửa chữa các loại bình áp lực, hệ thống đướng ống áp lực. Lắp đặt và sửa chữa, bảo trì các loại thiết bị nâng hạ;
 • Chế tạo phụ tùng thay thế thiết bị công trình thủy điện, thủy lợi;
 • Lắp đặt cấu kiện kim loại;
 • Lắp đặt thiết bị công trình thủy điện, thủy lợi;
 • Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, công nghiệp và dân dụng. Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
 • San lấp mặt bằng;
 • Xử lý nền móng công trình;
 • Xây dựng cầu đường;
 • Mua bán máy móc, thiết bị, các loại sản phẩm cơ giới. Mua bán nguyên vật liệu ngành công nghiệp. Mua bán nguyên liệu ngành công nghệ phẩm;
 • Chế tạo thiết bị cấp thoát nước và xử lý môi trường;
 • Lắp đặt thiết bị cấp thoát nước;
 • Lắp đặt thiết bị xử lý môi trường;
 • Chế tạo các loại bình áp lực, hệ thống đường ống áp lực;
 • Sản xuất và lắp ráp các loại phương tiện cơ giới đường bộ;
 • Chế tạo các loại thiết bị nâng hạ;
 • Mua bán nguyên vật liệu ngành nông nghiệp;
 • Mua bán nguyên vật liệu ngành xây dựng, hàng kim khí điện máy;
 • Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội, ngoại thất. Mua bán xe đáp và các phụ tùng thay thế;
 • Mua bán phương tiện cơ giới đường bộ, Mua bán phương tiện vận tải;
 • Mua bán xe gắn máy;
 • Mua bán các phụ tùng thay thế phương tiện cơ giới đường bộ;
 • Mua bán các phụ tùng thay thế xe gắn máy;
 • Mua bán lương thực - thực phẩm;
 • Mua bán thiết bị viễn thông;
 • Dịch vụ môi giới thương mại;
 • Dịch vụ bán đấu giá tài sản;
 • Cho thuê phương tiện vận tải.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0301888974
Ngày cấp ĐKKD 22/11/2017
Vốn điều lệ 300.000.000.000
Mã số thuế 0301888974
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Thành lập: Ngày 11/10/1982 Xưởng sữa chữa xe máy Bình Triệu được thành lập theo quyết định số 675 QĐ/TCCB do Bộ Thuỷ Lợi cấp.
 • Ngày 25/11/1985 Xí Nghiệp Cơ Khí Sửa Chữa Xe Máy Bình Triệu được thành lập theo quyết định số 746QĐ/TCCB do Bộ Thuỷ Lợi cấp. Sau đó được đổi tên thành Nhà Máy Sửa Chữa Xe Máy Bình Triệu theo Quyết định số 498/QĐ/TCCB ngày 27/10/1992 do Bộ Thuỷ Lợi.
 • Tháng 3/1993 Nhà máy Sửa Chữa xe máy Bình Triệu được thành lập lại theo Quyết Định số 98 QĐ/TCCB do Bộ Thủy Lợi cấp. Đến tháng 09/1995, Nhà máy được đổi tên thành Công Ty Cơ Khí Lắp Ráp Bình Triệu theo quyết định số 77QĐ/BNNTCCB do Bộ Thuỷ Lợi cấp.
 • Tháng 12/1998:Công ty Cơ Khí Lắp Ráp Bình Triệu được cổ phần hoá và trở thành Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Bình Triệu theo quyết định số 206/1998/QĐ/BNN – TCCB ngày 10/12/1998 và quyết định 5089/QĐ/BNNN – TCCB ngày 08/12/1998 của Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn với tên gọi là Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.
 •  Ngày 29/12/1999 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số  056662 (đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 31/5/2010) cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.
 • Ngày 07/01/2002 UBCKNN cấp giấy phép số 14/GPPH về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu niêm yết 1.261.345 cổ phiếu tại HSX
 • Ngày 22/07/2009 HNX ra thông báo số 416/SGDHN về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu BTC trên thị trường UPcom là ngày 28/07/2009
 • Ngày 21/06/2011 giấy phép kinh doanh thay đổi  lần thứ 8 số 0301888974, Vốn điều lệ là 13.874.790.000 đồng
 • Ngày 02/01/2013 giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 9, vốn điều lệ là 14.291.030.000 đồng;
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 300.000.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 22/11/2017
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 21.900
KL đang niêm yết 30.000.000
Tổng giá trị niêm yết 300.000.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Tựu Chủ tịch HĐQT
Lê Ngọc Triều Thành viên HĐQT
Khuất Tùng Phong Thành viên HĐQT
Lê Trọng Khương Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Cường Thành viên HĐQT
Nguyễn Lê Xuân Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thanh Hương Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Thị Hồng Hoa Thành viên Ban kiểm soát
Cù Hải Long Tổng giám đốc
Đinh Văn Thiệu Phó Tổng giám đốc
Võ Minh Hải GĐ Kế hoạch-Vật tư
Nguyễn Duy Tiến Kế toán trưởng
Khuất Tùng Phong Đại diện công bố thông tin