Giới thiệu

Được đánh giá là công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đặc biệt ở mảng dịch vụ: tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành, tư vấn đàu tư chứng khoán... BVSC chiếm 70% thị phần trong hoạt động bảo lãnh phát hành năm 2006. Đối với hoạt động môi giới, BVSC luôn duy trì được thị phần giao dịch cổ phiếu ở mức trên 20%, số lượng tài khoản giao dịch của khách hàng mở tại BVSC liên tục gia tăng và chiếm gần 30% tổng số lượng tài khoản giao dịch của toàn thị trường.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Môi giới chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Quản lý danh mục đầu tư;
 • Bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính;
 • Lưu ký chứng khoán;
 

 

 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 26/11/1999
Số ĐKKD 0100956399
Ngày cấp ĐKKD 27/01/2022
Vốn điều lệ 722.339.370.000
Mã số thuế 0100956399
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

 • Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam với cổ đông sáng lập là Tổng công ty Bảo Hiểm Việt Nam (Bảo Việt) trực thuộc Bộ Tài chính; chính thức được hoạt động kể từ ngày 26/11/1999, với vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng.
 • Ngày 28/11/2005, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt, theo đó Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt trở thành một thành viên của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt.
 • Trong năm 2007, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ lần thứ 3 từ 150 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
 • Ngày 31/12/2008, Công ty đã tiến hành phát hành thêm 1% vốn điều lệ công ty, tương đương 150.000 cổ phiếu trong chương trình cổ phiếu thưởng cho người lao động, tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 451,5 tỷ đồng.
 • Ngày 31/12/2010, VĐL nâng lên 722.339.370.000 đồng.
 • Năm 2015: VĐL nâng lên 722.339.370.000 đồng

 

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 27/01/2022
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 299.500
KL đang niêm yết 72.233.937
Tổng giá trị niêm yết 722.339.370.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Hồng Tuấn Chủ tịch HĐQT
Lê Xuân Nam Thành viên HĐQT
Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Nguyễn Quang Hưng Thành viên HĐQT
Nhữ Đình Hòa Thành viên HĐQT
Nguyễn Xuân Hòa Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Giang Bình Thành viên Ban kiểm soát
Nhữ Đình Hòa Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hồng Thủy Kế toán trưởng
Nhữ Đình Hòa Đại diện công bố thông tin