Giới thiệu

Hiện nay trên địa bàn Công ty quản lý không có đơn vị cấp nước nào hoạt động song song nên hoạt động của Công ty hiện nay thực chất là kinh doanh độc quyền dưới sự điều phối của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các dịch vụ cấp nước sạch và thoát nước thải được Công ty cung cấp và được các cơ quan ban ngành đánh giá tốt về chất lượng.

Lĩnh vực kinh doanh

 •  
 • Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch cho các khu đô thị và khu công nghiệp.
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Kiểm tra kiểm định đồng hồ đo nước lạnh
 • Thăm dò địa chật, nguồn nước. Hoạt động đo đạc bản đồ. Hoạt động kiến trúc
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
 • Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 •  

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 5800563106
Ngày cấp ĐKKD 06/12/2016
Vốn điều lệ 27.000.000.000
Mã số thuế 5800563106
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

 • Hệ thống cấp nước Bảo Lộc được hình thành từ những năm của thập niên 70 thế kỷ 20, hệ thống này hình thành phục vụ chủ yếu cho một số quan chức và chính quyền đương thời. Sau năm 1975, Nhà máy nước Bảo Lộc chịu sự quản lý của UBND huyện Bảo Lộc, đến năm 1992 được sát nhập vào Công ty Cấp nước Lâm Đồng cùng với các Nhà máy nước Di Linh và Đức Trọng. Từ đó đến nay Nhà máy nước Bảo Lộc là một đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng.
 • Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 686/QĐ/UB ngày 24/10/1992 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đến năm 1998 chuyển thành loại hình doanh nghiệp công ích theo quyết định số 1269/QĐ/UB của UBND Tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình sắp xếp đổi mới, năm 2004 doanh nghiệp lại được điều chỉnh chuyển sang loại hình doanh  nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh. Ngày18/10/2005 UBND Tỉnh Lâm  Đồng ra quyết định số 2873/QĐ-UBND thành lập Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng.
 • Đến ngày 13/02/2008, Nhà máy nước Bảo Lộc thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng đã nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh mới và chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc theo quyết định cổ phần hóa của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng ngày 04/05/2006.
 • Ngày 13/2/2008: Vốn điều lệ công ty là: 27.000.000.000 đồng.
 • Niêm yết trên sàn giao dịch UPCOM tại SGDCK Hà nội ngày 14/06/2010

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 06/12/2016
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 50.000
KL đang niêm yết 2.700.000
Tổng giá trị niêm yết 27.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Trọng Hiếu Chủ tịch HĐQT
Võ Thành Y Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thư Trúc Thành viên HĐQT
Nguyễn Đồng Anh Khoa Thành viên HĐQT
Trần Thị Nga Trưởng ban kiếm soát
Lê Ngọc Vân Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Diễm Thùy Dung Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hữu Kiên Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Thư Trúc Kế toán trưởng
Nguyễn Diễm Thùy Dung Đại diện công bố thông tin