Giới thiệu

Là thành viên của Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 4, Công ty CP xây dựng Công trình Giao thông 492 từ một doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cầu đường giao thông, đến nay, Công ty đã và đang mở rộng ra nhiều lĩnh vực, nhằm đa dạng hoá ngành nghề, sản phẩm và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh. Công ty hiện đang thực hiện các hoạt động kinh doanh như: Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi; Đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT, BT...

Lĩnh vực kinh doanh

 • Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi;
 • Đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT, BT;
 • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải;
 • Xây dựng đường dây và trạm điện đến 35KV;
 • Thí nghiệm vật liệu xây dựng;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kinh doanh dịch vụ thương mại.
 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 02/06/1992
Số ĐKKD 2900329305
Ngày cấp ĐKKD 07/01/2020
Vốn điều lệ 53.129.200.000
Mã số thuế 2900329305
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Ngày 02/06/1992, Tổng Công ty XD CTGT 4 (Tổng Công ty) ra Quyết định số 56/QĐ/TCCB-LĐ thành lập Công trường I, là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty XD CTGT 4.
 • Ngày 16/01/1995, Công trường I được đổi tên là Xí nghiệp Công trình I hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty.
 • Ngày 30/8/1997, Xí nghiệp Công trình I được đổi tên là Công ty Công trình Giao thông 492 theo Quyết định số 172/QĐ/TCCB-LĐ của Tổng Công ty XD CTGT 4.
 • Ngày 28/09/1998, Công ty được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập theo Quyết định số 2448/1998/QĐ/BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 • Ngày 05/02/2002, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công nhận Công ty Công trình giao thông 492 xếp hạng lên Doanh nghiệp Nhà nước hạng I.
 • Ngày 29/04/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định số 1227/QĐ-BGTVT chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Công trình giao thông 492 thành Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 492 (ECOJCOM 492) thuộc Tổng công ty XD CTGT 4 có sự chi phối của Nhà nước, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập.
 • Ngày 14/02/2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông 492 và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 • Ngày 23/02/2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2703000504.
 • Với vốn điều lệ ban đầu 8.000.000.000 VNĐ, Công ty đã phát hành thêm tăng vốn điều lệ lần 1 (tháng 8/2007) lên 12.000.000.000 VNĐ và lần 2 (năm 2009) lên 12.005.100.000 VNĐ
 • Ngày 28/7/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 3 số 2900329305.
 • Cuối năm 2013: Vốn điều lệ của công ty đạt 27.600.000.000 đồng
 • Năm 2014 do phát hành thêm và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông nên VĐL của công ty nâng lên 43.249.200.000 đồng.
 • Ngày 30/6/2014, VĐL nâng lên 53.129.200.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 07/01/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 3.700
KL đang niêm yết 5.312.920
Tổng giá trị niêm yết 53.129.200.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Anh Hưng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đình Lục Thành viên HĐQT
Đinh Quốc Hùng Thành viên HĐQT
Nguyễn Cảnh Tùng Thành viên HĐQT
Nguyễn Đình Nông Trưởng ban kiếm soát
Trần Anh Đức Thành viên Ban kiểm soát
Hồ Quốc Cường Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Anh Hưng Giám đốc
Nguyễn Đình Lục Phó Giám đốc
Nguyễn Cảnh Tùng Phó Giám đốc
Nguyễn Thu Giang Kế toán trưởng
Nguyễn Anh Hưng Đại diện công bố thông tin