Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

  • Môi giới chứng khoán.
  • Tự doanh chứng khoán.
  • Tư vấn tàu chính và đầu tư chứng khoán.
  • Lưu ký chứng khoán.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 18/12/2006
Số ĐKKD 0103015053
Ngày cấp ĐKKD 18/12/2006
Vốn điều lệ 135.000.000.000
Mã số thuế 0102113316
Ngành nghề & Lĩnh vực >

  • Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV(tiền thân là Công ty Cổ phần chứng khoán Biển Việt) được thành lập ngày 18/12/2006 theo GPKD số 0103015053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 43/UBCK - GPHĐKD ngày 28/12/2006 do UBCKNN cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 25.000.000.000 đồng.
  • Ngày 03/03/2008, Công ty đã được UBCKNN cấp Giấy phép sửa đổi số 109/UBCK -GP, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 25.000.000.000 đồng lên 100.000.000.000 đồng.
  • Ngày 30/11/2009, Công ty Cổ phần chứng khoán Biển Việt được đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV theo Quyết định số 283/UBCK-GP của Chủ tịch UBCKNN.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 18/12/2006
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá
Giá chào sàn
KL đang niêm yết
Tổng giá trị niêm yết

Ban lãnh đạo

Kim Chang Bae Chủ tịch HĐQT
Võ Thị Hồng Vân Phó Chủ tịch HĐQT
Vũ Đức Nghĩa Thành viên HĐQT
Lâm Đức Trường Trưởng ban kiếm soát
Tạ Thị Ngọc Mỹ Thành viên Ban kiểm soát
Lee Yun Hak Thành viên Ban kiểm soát
Shim Young Yook Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Đức Nghĩa Tổng giám đốc