Giới thiệu

Là một trong những Công ty tư vấn hạng 1 của Bộ xây dựng, sau khi cổ phần hóa, VCC luôn giữ vững thương hiệu là doanh nghiệp hạng 1 về lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình. Công ty được giao nhiệm vụ thực hiện rất nhiều dự án trọng điểm, cấp quốc gia, các dự án lớn và các khu đô thị, công nghiệp, các công trình dân dụng, hạ tầng, giao thông thủy lợi trên khắp cả nước. Hợp tác với nhiều tập đoàn tư vấn xây dựng lớn của thế giới, tạo thêm nhiều thành công và khẳng định vị thế của thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng

Lĩnh vực kinh doanh

 • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO -9000;
 • Thiết kế, thi công nội, ngoại thất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thi công xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
 • Tư vấn, thiết kế hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải, khai thác nước ngầm và xử lý chất thải rắn;
 • Tư vấn, thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp;
 • Đo đạc, đo bản đồ địa hình, đô độ nghiêng, đo hộ chuyển dịch và định vụ công trình. Khảo sát địa chất công trình;
 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
 • Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, cầu, đường bộ;
 • Thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình công nghiệp, dân dụng, cầu, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị;
 • Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chùng, quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và điểm dân cư nông thôn;
 • Thiết kế hệ thống mạng thông tin - liên lạc công trình xây dựng;
 • Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
 • Giám sát xây dựng và hoàn thiện, loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật;
 • Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình dân dụng, công nghiệp. Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2;
 • Tư vấn đấu thầu và hợp đồng về thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị;
 • Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
 • Thiết kế phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng;
 • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ;
 • Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi;
 • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình công nghiệp, đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110KV;
 • Giám sát lắp đặt hiết bị công trình và thiết bị công nghệ cấp thoát nước công trình xaayd ựng;
 • Thiết kế công trình đường sắt;
 • Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu đường;
 • Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí công trình xây dựng;
 • Thiết kế phòng chống mối;
 • Thí nghiệm xác định chỉ tiêu kỹ thuật của đất, đá, nền móng công trình xây dựng, kiểm địn các cấu kiện xây dựng và chất lượng công trình;
 • Xác định hiện trạng, đánh giá nguyên nhân sự cố và giải pháp xử lý công trình xây dựng;
 • Kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
 • Bồi dưỡng và tập huấn về công tác tư vấn xây dựng;
 • Dịch vụ dịch thuật;
 • Tư vấn về kinh tế xaayd ựng cho các dự án đầu tư xây dựng;
 • Tư vấn xin giấy phép đầu tư dự án, thành lập doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
 • Kinh doanh và chuyển giao công nghệ xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng;
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
 • Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
 • Lập bản cam kết bảo vệ môi trường;
 • Xử lý nền móng các loại công trình;
 • Lập, thẩm tra tổng dự toán và dự toán các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, cầu, cảng, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu đô thị, hàng không và thông tin liên lạc;
 • Lập, thẩm trả báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc, hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp;
 • Tổng thầu tư vấn các dự án có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thi công phòng chống mối công trình xây dựng;
 • Kinh doanh bất động sản, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp và vệ sinh môi trường;
 • Hoạt động tư vấn đầu tư.
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 09/10/1969
Số ĐKKD 0100106183
Ngày cấp ĐKKD 23/05/2016
Vốn điều lệ 18.000.000.000
Mã số thuế 0100106183
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Tiền thân của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam là Viện thiết kế Công nghiệp Kiến trúc Thuộc Bộ xây dựng, được Chính phủ thành lập ngày 9/10/1969 theo Quyết định số 201/CP do Thủ tướng Đỗ Mười ký;
 • Ngày 16/1/1974, Bộ trưởng Bộ xây dựng ký quyết định số 109/BXD đổi tên Viện Thiết kế Công nghiệp Kiến trúc thành Viện Xây dựng công nghiệp trực thuộc Bộ;
 • Ngày 29/1/1992, Bộ trưởng Bộ xây dựng ra Quyết định số 38/BXD - TCCB đổi tên Viện xây dựng Công nghiệp thành Viện xây dựng Công nghiệp và công trình Đô thị;
 • Ngày 28/12/1992, Bộ trưởng Bộ xây dựng ký Quyết định số 787/BXD-TCCB, đổi tên Viện xây dựng Công nghiệp và Công trình Đô thị thành Công ty Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;
 • Ngày 7/2/2007, Bộ xây dựng ra Quyết định số 248/QĐ-BXD về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thành CTCP;
 • Ngày 4/5/2007, Công ty được chuyển đổi thành CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103017088, đăng ký lần đầu ngày 4/5/2007 do Sở KH và ĐT TP. Hà Nội cấp với VĐL là 18 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 25/8/2014.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 23/05/2016
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 15.200
KL đang niêm yết 1.800.000
Tổng giá trị niêm yết 18.000.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Nhật Minh Chủ tịch HĐQT
Phạm Thị Thăng Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Bằng Thành viên HĐQT
Hoàng Thị Ngọc Loan Thành viên HĐQT
Nguyễn Huy Khanh Thành viên HĐQT
Lê Văn Sơn Trưởng ban kiếm soát
Dương Thế Lập Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Hải Đường Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Thị Ngọc Loan Tổng giám đốc
Phùng Tiến Trung Phó Tổng giám đốc
Liễu Bích Liên Kế toán trưởng
Liễu Bích Liên Đại diện công bố thông tin