Giới thiệu

Với gần 20 hình thành và phát triển, khởi đầu là một Xí nghiệp Nhà nước và được cổ phần hóa năm 1999, đến nay Tập đoàn đã có những bước tiến dài, vứng chắc trên con đường chinh phục niềm tin khách hàng và đồng nghiệp trong cùng ngành sản xuất các sản phẩm Cơ điện tử, đặc biệt là các sản phẩm Cơ điệnt ử máy xây dựng. Quy mô Tập đoàn được mở rộng với thành phần cơ cấu tổ chức trải rộng với mô hình quản lý khoa học. Đến nay. Tập đoàn đã khẳng định được vị trí tiên phong trong việc triển khai nghiên cứu ứng dụng các công nghệ cao, tiên tiến nhất trên thế giới vào sản phẩm của minh so với các doanh nghiệp trong cùng ngành.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Sản xuất, kinh doanh máy và thiết bị công nghiệp;

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 28/07/1997
Số ĐKKD 0100947309
Ngày cấp ĐKKD 05/05/2017
Vốn điều lệ 38.000.000.000
Mã số thuế 0100947309
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Máy công nghiệp

  • Ngày 28/7/1997, Xí nghiệp sản xuất thiết bị xây dựng thuộc Công ty Kinh doanh vật tư và xây dựng (tiền thân của CTCP Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp) được thành lập;
  • Ngày 25/5/1999, Bộ xây dựng có quyết định số 601/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển bộ phận doanh nghiệp Nhà nước: Xí nghiệp sản xuất thiết bị xây dựng thuộc Công ty Kinh doanh vật tư và Xây dựng trở thành CTCP Xây dựng và thiết bị Công nghiệp;
  • Ngày 1/10/1999, CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056646 với VĐL là 2.250.000.000 đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 10/12/2007;
  • Ngày 28/6/2012, VĐL nâng lên 38 tỷ đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 05/05/2017
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 18.200
KL đang niêm yết 3.800.000
Tổng giá trị niêm yết 38.000.000.000

Ban lãnh đạo

Lê Quốc Tuấn Chủ tịch HĐQT
Trương Hữu Chí Thành viên HĐQT
Tạ Đình Lân Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Minh Thành viên HĐQT
Đỗ Văn Vũ Thành viên HĐQT
Bùi Toàn Thắng Trưởng ban kiếm soát
Đinh Thị Huyền Trang Thành viên Ban kiểm soát
Lê Xuân Thắng Tổng giám đốc
Tạ Đình Lân Phó Tổng giám đốc
Dương Thị Hà Bích Kế toán trưởng
Dương Thị Hà Bích Đại diện công bố thông tin