Giới thiệu

Là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập và hoạt động tại Thị trường chứng khoán Việt Nam, VietinBankSc đã đạt được những vị thế nhất định trong ngành chứng khoán – tài chính sau hơn 16 năm hoạt động và phát triển. Về quy mô hoạt động, VietinBankSc là một trong 20 công ty có vốn điệu lệ và tổng tài sản lớn nhất trên thị trường hiện nay. Năm 2016, VietinBankSc là một trong 10 công ty chứng khoán niêm yết có doanh thu lớn nhất thị trường  

Lĩnh vực kinh doanh

 • Môi giới chứng khoán;
 • Tự doanh chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 • Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 • Lưu ký chứng khoán.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/09/2000
Số ĐKKD 0101078450
Ngày cấp ĐKKD 21/08/2023
Vốn điều lệ 1.487.383.110.000
Mã số thuế 0101078450
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương - VietinBankSC) tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 01 tháng 9 năm 2000 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam, vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng.
 • Năm 2004: Tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng.
 • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.
 • Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ.
 • Đến ngày 11 tháng 6 năm 2009, Hội đồng quản trị ngân hàng công thương Việt Nam ra quyết định số 306/QĐ-HĐQT-NHCT44 về việc phê chuẩn kết quả cổ phần hóa Công ty Chứng khoán Công thương,
 • Kể từ ngày 01/07/2009, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam chính thức chuyển đổi mô hình  hoạt động sang Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo giấy phép thành lập và hoạt động số 107/UBCK-GP ngày 01/07/2009 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. Với VĐL tăng lên 789,9 tỷ đồng.
 • Ngày 24/07/2009 Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Mã chứng khoán: CTS, số lượng chứng khoán niêm yết:  78.993.400 cổ phiếu).
 • Ngày 31/12/2015, VĐL được nâng lên là 837.303.380.000 đồng.
 • Ngày 12/08/2016, VĐL nâng lên 904.237.570.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 976.529.360.000 đồng.
 • Năm 2018: VĐL nâng lên 1.064.365.760.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 21/08/2023
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.950
KL đang niêm yết 148.738.311
Tổng giá trị niêm yết 1.487.383.110.000

Ban lãnh đạo

Trần Phúc Vinh Chủ tịch HĐQT
Đặng Anh Hào Thành viên HĐQT
Hồ Thị Thu Hiền Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thu Hằng Thành viên HĐQT
Vũ Đức Mạnh Thành viên HĐQT
Phan Thị Thu Hằng Trưởng ban kiếm soát
Lâm Thị Thu Hường Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Kim Oanh Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Đức Mạnh Tổng giám đốc
Trần Thị Ngọc Tài Phó Tổng giám đốc
Đặng Anh Hào Phó Tổng giám đốc
Phạm Ngọc Hiệp Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc
Chu Mạnh Hiền Giám đốc tài chính
Nguyễn Thị Anh Thư Kế toán trưởng
Trần Thị Ngọc Tài Đại diện công bố thông tin