Giới thiệu

Hiện nay thị phần của công ty còn tương đối nhỏ do mới thành lập nhưng bước đầu đã tạo được thương hiệu về chất lượng thi công các công trình.Trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, công ty đã tìm kiếm và xây dựng được mỗi quan hệ chặt chẽ với các khách hàng đối tác.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác và thu gom than cứng
 • Khai thác và thu gom than non
 • Khai thác quặng kim loại quý hiếm
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón
 • Khai thác và thu gom than bùn
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán lẻ ô tô con
 • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn chuyên doanh khác
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng chuyên doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hàng hóa đường sắt
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành hóa ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Kinh doanh bất động sản
 • Dịch vụ môi giới bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản, Dịch vụ tư vấn bất động sản, Dịch vụ quản lý bất động sản
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Lập hồ sơ dự thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công các dự án xây dựng bao gồm: Dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. Lập, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án. Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng
 • Xây dựng công trình dân dụng, cấp thoát nước, công trình điện đến 35KV. Xây dựng các công trình dân dụng. Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi. Xây dựng các nhà máy xi măng. Xây dựng các khu du lịch sinh thái, khu công nghiệp, khu đô thị. Xây dựng các công trình điện năng
 • Tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước
 • Vận chuyển hành khách theo đường bộ
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị phục vụ ngành xây dựng
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Khai thác rừng
 • Khai thác mỏ
 • Kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí
 • Hoạt động bảo vệ môi trường

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 14/02/2007
Số ĐKKD 0102174005
Ngày cấp ĐKKD 04/10/2022
Vốn điều lệ 296.999.910.000
Mã số thuế 0102174005
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Năm 2007, Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam được thành lập theo giấy chứng nhận ĐKKD số 0103015917 sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 14/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 14/04/2011 với mã số doanh nghiêp: 0102174005. Tên khai sinh của Công ty ban đầu là Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam, tháng 12 năm 2009 đổi tên thành Công ty Cổ phần Vinam.
 • Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/2/2010 đồng ý giảm vốn điều lệ từ 50 tỷ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo vốn điều lệ của công ty là 10 tỷ.
 • Công ty cổ phần Vinam được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho niêm yết kể từ ngày 30/07/2010và chính thức giao dịch từ ngày 06/08/2010.
 • Ngày 13/12/2010, Công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.700.000 cổ phiếu; chia cổ tức cho cổ đông hiện hửu là 250.000 cổ phiếu, chào bán cho cổ đông chiến lược 300.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 32.500.000.000 đồng. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần số 7 ngày 14/04/2011
 • Năm 2017: công ty phát hành riêng lẻ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 82.500.000.000 đồng
 • Năm 2020: Công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên 115.499.940.000 đồng
 • Năm 2021: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, công ty nâng vốn điều lệ lên 197.999.940.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 04/10/2022
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 24.200
KL đang niêm yết 22.301.134
Tổng giá trị niêm yết 223.011.340.000

Ban lãnh đạo

Takishita Akira Chủ tịch HĐQT
Lê Văn Tuấn Thành viên HĐQT
Đặng Việt Thắng Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thương Trưởng ban kiếm soát
Ngô Thị Tâm Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Duyên Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Việt Thắng Giám đốc
Vũ Thị Ngọc Kế toán trưởng
Cao Thị Minh Nguyệt Đại diện công bố thông tin