Giới thiệu

Là một doanh nghiệp quản lý kinh doanh khai thác dịch vụ cảng biển nằm trên địa phận và trực tiếp được tỉnh quản lý, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, cũng như sự giúp đỡ của Nhà nước giúp Công ty luôn hoàn thành kế hoạch và mục tiêu.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Nạo vét cảng biển, cảng sông, luồng lạch sông biển;
  • Nhà hàng, quán ăn hàng ăn uống;
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Kinh doanh dịch vụ cảng biển, cảng đường thủy nội địa;
  • Kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; 
  • San lấp mặt bằng.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 3200266161
Ngày cấp ĐKKD 30/03/2020
Vốn điều lệ 34.259.800.000
Mã số thuế 3200266161
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Dịch vụ vận tải

  • Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần tại ngày 01/04/2015. Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty chỉ có 20 cổ đông, chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và thực hiện đăng ký giao dịch Upcom theo quy định tại Điều 133 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019.
  • Công ty hoạt động theo giấy CNĐKKD số 3200266161 do Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 31/7/2007, Cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 30/3/2020 với VĐL là 34.259.800.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 30/03/2020
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 3.425.980
Tổng giá trị niêm yết 34.259.800.000

Ban lãnh đạo

Phan Minh Ánh Chủ tịch HĐQT
Hoàng Đức Chung Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Minh Thành viên HĐQT
Trần Văn Phúc Trưởng ban kiếm soát
Hoàng Nam Hải Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Văn An Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Đức Chung Giám đốc
Nguyễn Văn Minh Kế toán trưởng
Hoàng Đức Chung Đại diện công bố thông tin