Giới thiệu

Ngành cấp thoát nước tại Việt Nam có sự phân chia về địa bàn hoạt động rõ rệt, do đó doanh nghiệp thuộc địa phương nào sẽ là nhà cung cấp chính cho địa phương đó. Việc này cũng liên quan đến nguồn nước, giá thành vận chuyển, đặc thù dân cư sinh sống. Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên là đơn vị chủ yếu hoạt động ở địa bàn tỉnh Điện Biên và là đơn vị chiếm thị phần chủ yếu tại đây. Cùng với sự phát triển chung về kinh tế, xã hội tỉnh Điện Biên đối với những lợi thế kinh doanh sẵn có, Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên tiếp tục vững vàng là một trong những đơn vị dẫn đâu ngành câp thoát nước tại Điện Biên và có thể vươn xa hơn một số địa phương lân cận.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Khai thác, sản xuất và kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, du lịch, dịch vụ, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
 • Kinh doanh, vật tư, thiết bị, công nghệ chuyên ngành cấp thoát nước;
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng;
 • Sản xuất, kinh doanh nước uống tinh khiết;
 • Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng các công trình; Tư vấn quản lý, điều hành dự án đầu tư xây dựng các công trình; Thiết kế, thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, công trình điện, công trình hạ tầng kỹ thuật. Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, công trình điện, công trình hạ tầng kỹ thuật;
 • Đầu tư, xây dựng các công trình cấp, thoát nước (bao gồm cả tổng thầu thực hiện các dự án cấp thoát nước theo hình thức chìa khóa trao tay); Lắp đặt thiết bị, dây truyền công nghệ các công trình cấp thoát nước; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 31/03/1993
Số ĐKKD 5600100728
Ngày cấp ĐKKD 04/08/2017
Vốn điều lệ 396.844.530.000
Mã số thuế 5600100728
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

 • Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Xây dựng quản lý cấp phát nước tỉnh Lai Châu, được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-UB ngày 31/3/1993 của UBND tỉnh Lai Châu;
 • Năm 1995, doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty xây dựng cấp thoát nước Lai Châu theo Quyết định số 167/QĐ-UB ngày 26/4/1995 của UBND tỉnh Lai Châu Thực hiện Quyết định số 56/2003/QĐ-TTg ngày 15/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN tỉnh Lai Châu đến năm 2005;
 • Năm 2003, Công ty được chuyển thành DNNN hoạt động với tên gọi là Công ty Xây dựng cấp nước Lai Châu theo Quyết định số 2320/QĐ-UB ngày 17/12/2003 của UBND tỉnh Lai Châu;
 • Năm 2004, Doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty Xây dựng cấp nước ĐIện Biên theo Quyeetsdidnhj 93/QĐ-UB ngày 31/1/2014 của UBND;
 • Ngày 2/4/2009, Công ty Xây dựng cấp nước Điện Biên thành Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên;
 • Năm 2015, theo quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 6/5/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên thành CTCP;
 • Công ty hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số 5600100728 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/10/2016 với VĐL là 393.320.100.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng:  21/11/2016.
 • Năm 2020: VĐL nâng lên 396.844.530.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 04/08/2017
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.000
KL đang niêm yết 39.320.100
Tổng giá trị niêm yết 393.201.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Lệ Quế Chủ tịch HĐQT
Phạm Quang Tuấn Thành viên HĐQT
Đinh Quốc Lộc Thành viên HĐQT
Phạm Trọng Nguyện Thành viên HĐQT
Hoàng Cúc Phương Thành viên HĐQT
Lê Đình Nghĩa Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thanh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Kim Mến Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Quang Tuấn Giám đốc
Đinh Quốc Lộc Phó Giám đốc
Phạm Trọng Nguyện Phó Giám đốc
Nguyễn Hữu Hùng Kế toán trưởng
Nguyễn Lệ Quế Đại diện công bố thông tin