Giới thiệu

So với một số doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực Logistics như Vietranstimex, Vinatrans, Sotrans, Vietfracht, Gemadept.. thì Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng chỉ là doanh nghiệp hoạt động với quy mô nhỏ, hoạt động trong khu vực. Công ty phục vụ chủ yếu cho các hoạt động vận chuyển hàng hóa, lưu kho bãi.. từ Cảng Đà Nẵng. Trong những năm sắp đến, mục tiêu của Ban quản trị, cũng như ban giám đốc công ty là phấn đấu đưa Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng phát triển thành nhà logistics tầm cỡ của khu vực. Thị trường hướng đến là các nước thuộc tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC).

Lĩnh vực kinh doanh

 • Dịch vụ logistics. Dịch vụ giao nhận hàng hóa, kho vận. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ kiểm điểm hàng hóa;
 • Mua bán vật liệu xây dựng tại chân công trình;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Mua bán xăng dầu. Mua bán Klinker, than, khoáng sản;
 • Bán buôn sắt, thép;
 • Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch;
 • Kinh doanh phân bón. Kinh doanh gỗ rừng trồng và gỗ có nguồn gốc hợp pháp;
 • Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Đại lý vận tải hàng hóa, đại lý container;
 • Bán buôn phân bón. Bán buôn gỗ rừng trồng và gỗ có nguồn gốc hợp pháp;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Bán buôn xăng dầu. bán buôn klinker, than, khoáng sản.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 05/03/2009
Số ĐKKD 0400999731
Ngày cấp ĐKKD 02/11/2017
Vốn điều lệ 43.100.000.000
Mã số thuế 0400999731
Ngành nghề & Lĩnh vực Các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp > Dịch vụ vận tải

 • Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tiền thân là Trạm Kho vận Cảng Đà Nẵng (được thành lập từ năm 2006), với nhiệm vụ là đơn vị hậu cần của Cảng Đà Nẵng. Thực hiện theo chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước và kế hoạch phát triển của Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng được thành lập và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400999731, ngày 05/03/2009. Vốn điều lệ : 30 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng chiếm 88,11%/ vốn điều lệ, cấp thay đổi lần thứ tư ngày 25/05/2011 là 30.000.000.000 đồng;
 • Tháng 03/2009, vốn điều lệ thực góp 27.528.550.000 đồng;
 • Tháng 12/2009, vốn điều lệ 29.626.600.000 đồng theo Nghị quyết số 09/NQ - HĐQT ngày 27/11/2009 của Hội đồng quản trị về việc bán tiếp cổ phần;
 • Ngày 31/07/2010, vốn điều lệ 29.951.600.000 đồng theo Nghị quyết số 09/NQ ngày 27/11/2009 của Hội đồng quản trị về việc bán tiếp cổ phần;
   
 • Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng chính thức trở thành công ty  đại chúng kể từ ngày 25/08/2010 theo Quyết định số 2672/UBCK – QLPH của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 • Ngày 01/04/2011, vốn điều lệ 30 tỷ đồng theo Nghị quyết số 01/2011/NQ - HĐQT ngày 08/02/2011;
 • Năm 2014: VĐL tăng lên 36 tỷ đồng qua đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 43.100.000.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 02/11/2017
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.400
KL đang niêm yết 4.310.000
Tổng giá trị niêm yết 43.100.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Lê Tuấn Chủ tịch HĐQT
Trần Phước Hồng Thành viên HĐQT
Đăng Trần Gia Thoại Thành viên HĐQT
Bùi Minh Hưng Thành viên HĐQT
Phan Bảo Lộc Thành viên HĐQT
Trần Phước Khương Trưởng ban kiếm soát
Ngô Quốc Văn Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Phước Thành viên Ban kiểm soát
Trần Phước Hồng Giám đốc
Nguyễn Lộc Thạnh Phó Giám đốc
Trịnh Thị Bích Trâm Kế toán trưởng
Trần Phước Hồng Đại diện công bố thông tin