Giới thiệu

CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông là Công ty mới được thành lập năm 2008 với ngành nghề chính là trồng chăm sóc, khai thác mủ cao su. Năm 2015, Công ty đã chính thức đưa vườn cây kiến thiết cơ bản vào khai thác mủ. Đến nay, Công ty đã bước đầu có những thành công nhất định, với sản lượng khai thác khá hiệu quả so với các đơn vị trong khu vực Tây Nguyên

Lĩnh vực kinh doanh

 • Trồng trọt, chế biến nông, lâm sản
 • Trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ trồng rừng
 • Chăn nuôi gia cầm
 • Bán lẻ đồ ngũ, kim, sơn, kính và các thiết bị lắp đặt khác trong xấy dựng, trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Xây dựng công nghiệp, dân dụng; Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng trong và ngoài khi công nghiệp.
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Đầu tư và kinh doanh địa ốc
 • Kinh doanh phân bón và cao su, hóa chất
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Thương nghiệp buôn bán
 • Xây dựng công trình cầu, đưuòng bộ
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
 • Chăn nuôi trâu bò

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 6400052980
Ngày cấp ĐKKD 01/11/2017
Vốn điều lệ 120.000.000.000
Mã số thuế 6400052980
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất cơ bản - Sản phẩm nhựa, cao su, hóa chất

 • CTCP Cao su Đồng Phú - Đắk Nông là công ty con của CTCP Cao su Đồng Phú được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
 • Ngày 29/12/2020, Công ty được trung tâm lưu ký chứng khoán VN chấp thuận đăng ký lưu ký tập trung, với 12.000.000 cổ phiếu
 • Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo giấy chứng nhận ĐKKD số 6400052980 do Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 01/11/2017 với VĐL 120.000.000.000 đồng 

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/11/2017
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 9.700
KL đang niêm yết 12.000.000
Tổng giá trị niêm yết 120.000.000.000

Ban lãnh đạo

Huỳnh Trọng Thủy Chủ tịch HĐQT
Phạm Ngọc Huy Thành viên HĐQT
Lưu Minh Tuyến Thành viên HĐQT
Đặng Văn Lệ Thành viên HĐQT
Lê Minh Vũ Thành viên HĐQT
Huỳnh Minh Tâm Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Khắc Hợi Thành viên Ban kiểm soát
Lê Minh Vũ Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Việt Kế toán trưởng
Lê Minh Vũ Đại diện công bố thông tin