Giới thiệu

Trải quan 10 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán, DNSC đang dần cũng cố và mở rộng thị phần tại thị trường Đà Nẵng. Mặc dù theo bảng xếp hạng thị phần DNSC mới chỉ chiếm thị phần môi giới nhỏ trên sàn HNX và HSX. DNSC đã đầu tư đổi mới nền tảng Hạ tầng - Công nghệ thông tin mạnh mẽ, cung cấp các giải pháp giao dịch chứng khoán trực tuyến ưu việt với nhiều điện ích cho khách hàng.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Môi giới chứng khoán;
  • Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
  • Lưu ký chứng khoán.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 18/12/2006
Số ĐKKD 29/UBCK-GPHÐKD
Ngày cấp ĐKKD 01/04/2019
Vốn điều lệ 1.000.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Dịch vụ tài chính > Công ty Chứng khoán

  • CTCP Chứng khoán Đà Nẵng là Công ty chứng khoán đầu tiên tại Miền trung được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 29/UBCK-GPHĐKD ngày 18/12/2006 với VĐL ban đầu là 22 tỷ đồng;
  • Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận Công ty là Thành viên lưu ký của trung tâm kể từ ngày 25/12/2006;
  • Ngày 30/5/2012, UBCKNN cấp Giấy phép sửa đổi số 87/GPĐC-UBCK cho DNSC với việc tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng;
  • Công ty hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh số 29/UBCK-GPHĐKD ngày 18/12/2006 do UBCKNN cấp và Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 48/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 6/10/2017 với VĐL là 60 tỷ đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 01/12/2017.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/04/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 8.500
KL đang niêm yết 100.000.000
Tổng giá trị niêm yết 1.000.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Đức Anh Chủ tịch HĐQT
Vũ Nhật Lâm Thành viên HĐQT
Bạch Quốc Vinh Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hiền Ngọc Trưởng ban kiếm soát
Bùi Thị Ngọc Ly Thành viên Ban kiểm soát
Lê Thị Liên Thành viên Ban kiểm soát
Bạch Quốc Vinh Tổng giám đốc
Trần Minh Toản Kế toán trưởng
Bạch Quốc Vinh Đại diện công bố thông tin