Giới thiệu

Nhà máy Diêm Thống nhất được thành lập năm 1956 - là Nhà máy đầu tiên được xây dựng tại Miền Bắc XHCN. Năm 1993, Nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống nhất. Công ty Diêm Thống Nhất thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ Tướng Chính phủ. Từ tháng 01/2002, Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Diêm Thống nhất.Tháng 5/2006, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Công ty đã được vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.Là một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất diêm và bao bì Carton, Công ty hiện đã có được một vị trí vững chắc trong hoạt động kinh doanh, thiết lập được mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với nhiều Công ty ở Singapore, Malaysia, Thái Lan,…

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;
 • Sản xuất kinh doanh diêm và giấy;
 • Xuất nhập khẩu trực tiếp;
 • In ấn và các dịch vụ liên quan đến in.
 • Sản xuất, bán buôn, bán lẻ bật lửa.
 • Kinh doanh bất động sản

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0100100544
Ngày cấp ĐKKD 18/04/2014
Vốn điều lệ 22.000.000.000
Mã số thuế 0100100544
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Năm 1956: Khánh thành nhà máy Diêm Thống Nhất;
 • Năm 1967:  Nhà máy Diêm Thống Nhất tách ra thành hai đơn vị: Nhà máy Diêm Thống Nhất (cơ sở sơ tán tại Hà Bắc) và Nhà máy Diêm Hưng Long (cơ sở sơ tán ở Hưng Yên);
 • Năm 1969: Nhà máy Diêm Hưng Long sáp nhập lại với Nhà máy Diêm Thống Nhất (trụ sở chuyển về Cầu Đuống – Hà Nội);
 • Năm 1984: Sáp nhập nhà máy Gỗ Cầu Đuống và Nhà máy Diêm Thống Nhất thành Xí nghiệp Liên Hiệp Gỗ Diêm Cầu Đuống;
 • Năm 1988: Nhà máy Diêm Thống Nhất được tách ra khỏi Xí nghiệp Liên Hiệp Gỗ Diêm Cầu Đuống;
 • Năm 1993: Nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống Nhất;
 • Năm 2002: Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.
 • Năm 2011: Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 15.719.000.000 đồng lên 20.000.000.000 đồng.
 • Năm 2014: Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 đồng lên 22.000.000.000 đồng

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 18/04/2014
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 12.000
KL đang niêm yết 2.200.000
Tổng giá trị niêm yết 22.000.000.000

Ban lãnh đạo

Trần Hoài Trung Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Bích Hạnh Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Kiêm Thành viên HĐQT
Ngô Thị Hằng Thành viên HĐQT
Hoàng Tùng Thành viên HĐQT
Đinh Thị Thúy Hà Trưởng ban kiếm soát
Phạm Thị Dần Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hưng Tổng giám đốc
Hoàng Tùng Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Kiêm Phó Tổng giám đốc
Ngô Thị Hằng Kế toán trưởng