Giới thiệu

Chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng tích luỹ và nâng cao năng lực sản xuất; mở rộng thị phần; đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp của cổ đông và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì tiền thân của công ty là Trung tâm phát hành sách tham khảo - đơn vị thành viên của NXBGD với nhiệm vụ là tổ chức in và phát hành sách tham khảo của NXBGD chính vì thế công ty có rất nhiều lợi thế trong việc đấu thầu sách tham khảo. Sách tham khảo của công ty bao gồm từ bậc mầm non đến bậc trung học. Công ty triển khai in bằng hình thức in gia công hoặc in trọn gói tại các Nhà in  và phát hành thông qua các kênh là Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty sách TBTH, Đại lý phát hành sách trên cả nước;

Lĩnh vực kinh doanh

 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. Tư vấn công nghệ, tư vấn mội trường;
 • Giáo dục mầm non;
 • Giáo dục tiểu học;
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông;
 • Giáo dục nghề nghiệp;
 • Đào tạo cao đẳng;
 • Đạo tạo đại học và sau đại học;
 • In ấn;
 • Dịch vụ liên quan đến in;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Xây dựng nhà, văn phòng;
 • Sản xuất, mua bán thiết bị dạy học;
 • Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế;
 • Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình;
 • Kinh doanh văn phòng phẩm
 • Kinh doanh sách giáo dục, sách khác, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh, đĩa CD và các xuất bản phẩm khác được phép lưu hành;
 • Bán buôn sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi;
 • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh.
   

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0101493714
Ngày cấp ĐKKD 22/02/2023
Vốn điều lệ 102.194.840.000
Mã số thuế 0101493714
Ngành nghề & Lĩnh vực Truyền thông > Xuất bản

 • Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội tiền thân là Trung tâm phát hành sách tham khảo - đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ là tổ chức in và phát hành sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục, phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác. (Căn cứ theo Quyết định số 1916/QĐ-BGD&ĐT-TCCB);
 • Trung tâm Phát hành sách chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội theo quyết định số 1575/QĐ-BGD&ĐT – TCCB ngày 29/03/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Niêm yết: Chính thức niêm yết  tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 24/12/2006;
 • Ngày 12/07/2007, Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 25.548.710.000 đồng bằng phương thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 • Ngày 18/04/2008, Công ty phát hành tăng vốn điều lệ lên 51.097.420.000 đồng qua phương thức chào bán 2.225.871 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 • Ngày 31/05/2010, Công ty phát hành tăng vốn điều lệ lên 102.194.840.000 đồng qua phương thức chào bán 5.109.742 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 22/02/2023
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 85.000
KL đang niêm yết 10.219.484
Tổng giá trị niêm yết 102.194.840.000

Ban lãnh đạo

Ngô Trọng Vinh Chủ tịch HĐQT
Ngô Anh Phương Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT
Ngô Thị Thanh Huyền Thành viên HĐQT
Lâm Quỳnh Hương Thành viên HĐQT
Tô Thanh Bình Thành viên HĐQT
Ngô Phương Anh Thành viên HĐQT
Nguyễn Trọng Hà Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Mai Thành viên Ban kiểm soát
Trần Văn Quế Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc
Ngô Trọng Vinh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Hoa Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Hoa Đại diện công bố thông tin