Giới thiệu

Là đơn vị với thương hiệu, uy tín đã được khẳng định trên thị trường, với bộ máy tổ chức chuẩn mực: So với các đơn vị khác cùng ngành, FIDECO có một bộ máy được tổ chức chuẩn mực với các bộ phận chuyên trách có chuyên môn cao, phối hợp giữa các bộ phận tốt. Đội ngũ lãnh đạo chủ chốt gồm Hội đồng quản trị và Ban điều hành là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản trị các dự án, hoạt động kinh doanh bất động sản,có sự kết họp hài hòa giữa yếu tố kinh nghiệm kinh doanh với trình dộ cao, kỹ năng quản trị Công ty. Công ty có đội ngũ các kỹ sư, kiến trúc sư có trình độ đại học, sau đại học giàu kinh nghiệm, cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu; đội ngũ công nhân có tay nghề cao luôn gắn bó với FIDECO qua những năm hoạt động.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản).
 • Liên doanh hợp tác đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản; Chế biến hàng xuất khẩu: Nông sản, phương tiện vận tải các loại, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị máy móc các ngành dệt, nhựa, hóa chất, xây dựng, hàng kim khí, điện gia dụng; Chế biến hàng nông sản
 • Nhập khẩu, xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu: Thủy hải sản, nông sản, lương thực, thực phẩm (trừ gạo, đường mía, đường củ cải), đồ gỗ, các sản phẩm từ sữa.
 • Chế tác đá quý theo quy định hiện hành của nhà nước.
 • Công nghệ thông tin, quản trị ứng dụng trong doanh nghiệp
 • Đào tạo: dạy nghề, ngoại ngữ
 • Xây dựng dân dụng.
 • Sản xuất lương thực, thực phẩm (không sản xuất tại trụ sở)
 • Sản xuất, gia công giày dép, quần áo.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 31/03/1989
Số ĐKKD 0300590663
Ngày cấp ĐKKD 15/04/2024
Vốn điều lệ 386.299.880.000
Mã số thuế 0300590663
Ngành nghề & Lĩnh vực Bất động sản > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản

 • Được thành lập vào năm 1989 với tên gọi Công ty Phát triển Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 31 tháng 3 năm 1989 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 03/12/1991 Công ty đổi tên thành Công ty Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM theo Quyết định số 693/QĐ-UB Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 23/12/1993 Công ty được UBND TP.HCM chấp thuận cho thay đổi thành Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Công ty với tên gọi FIDECO.
 • Ngày 25/12/2009: Được Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM chấp thuận về mặt nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn GDCK TP. HCM.
 • Ngày 05/01/2010: Cổ phiếu Công ty chính thức được niêm yết trên HSX.
 • Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế số 0300590663, thay đổi lần thứ 22 ngày 03/06/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp
 • Ngày 31/12/1993, VĐL công ty là 3.240.000.000 đồng.
 • Ngày 30/9/2001, VĐL nâng lên 10.028.478.146 đồng.
 • Ngày 31/5/2002, VĐL nâng lên 11.758.000.000 đồng.
 • Ngày 30/4/2005, VĐL nâng lên 20.087.400.000 đồng.
 • Ngày 31/3/2007, VĐL nâng lên 50.898.800.000 đồng.
 • Ngày 31/7/2008, VĐL nâng lên 124.327.690.000 đồng.
 • Ngày 30/6/2009, VĐL là 142.976.990.000 đồng.
 • Ngày 30/6/2010, VĐL là 157.273.080.000 đồng.
 • Ngày 28/2/2011, VĐL nâng lên 202.273.080.000 đồng.
 • Đến thời điểm 14/01/2013, Công ty cổ phần Fideco chính thức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới là 212.383.860.000 đồng.
 • Ngày 04/03/2014: theo GĐKKD thay đổi lần thứ 29, Vốn điều lệ công ty đạt 276.099.880.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 386.299.880.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 15/04/2024
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 40.000
KL đang niêm yết 38.629.988
Tổng giá trị niêm yết 386.299.880.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thị Mai Anh Chủ tịch HĐQT
Trần Ngọc Đạt Thành viên HĐQT
Vũ Thiện Chương Thành viên HĐQT
Hồ Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Lê Thái Thành Thành viên HĐQT
Hồ Anh Tuấn Tổng giám đốc
Hà Hữu Ước Phó Tổng giám đốc
Phạm Thị Oanh Kế toán trưởng
Vũ Thiện Chương Đại diện công bố thông tin