Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

  • Môi giới chứng khoán;
  • Tự doanh chứng khoán;
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  • Lưu ký chứng khoán;
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 13/02/2007
Số ĐKKD
Ngày cấp ĐKKD 01/01/0001
Vốn điều lệ 550.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực >

  • 13/07/2007: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT được cấp phép thành lập và hoạt động theo giấy phép số 59/UBCK-GP của UBCKNN
  • 04/122007: UBCKNN cấp giấy phép số 90/UBCK-GPĐCCTCK điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động số 59/UBCK-GP. Theo đó vốn điều lệ mới của công ty là: 440 tỷ đồng.
  • 13/04/2011: UBCKNN đã ra Quyết định số 26/UBCK-GP cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng
  • 18/06/2012: UBCKNN đã ra Quyết định số 94/UBCK-GP cấp ddeiefu chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung tăng vốn điều lệ từ 550 tỷ đồng lên 733.323.900.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/01/0001
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá
Giá chào sàn
KL đang niêm yết
Tổng giá trị niêm yết

Ban lãnh đạo

Nguyễn Điệp Tùng Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Trung Thành viên HĐQT
Đỗ Sơn Giang Thành viên HĐQT
Eiichiro So Thành viên HĐQT
Nguyễn Khắc Thành Thành viên HĐQT
Đỗ Thị Hương Trưởng ban kiếm soát
Kenichi Abe Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Phương Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Điệp Tùng Tổng giám đốc
Nguyễn Văn Trung Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thu Hương Kế toán trưởng