Giới thiệu

FUEIP100 là một loại hình quỹ mở, Quỹ ETF sở hữu các ưu điểm của một quỹ mở như đa dạng hóa Doanh mục đầu tư, thanh khoản cao, và quản lý chuyên nghiệp bởi một Công ty Quản lý Quỹ. Ngoài ra, các lợi ích đặc thù khi đầu tư vào Quỹ ETF bao gồm: Sản phẩm đầu tư có tính minh bạch cao, dễ theo dõi và được quản lý chuyên nghiệp, sarnp hẩm đầu tư vào danh mục cổ phiếu đa dạng với chi phí hợp lý, sản phẩm đầu tư có thanh khoản cao và không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Lĩnh vực kinh doanh

  • Quỹ được phép đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược đầu tư của Quỹ.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 37/GCN-UBCK
Ngày cấp ĐKKD 01/01/0001
Vốn điều lệ 57.000.000.000
Mã số thuế
Ngành nghề & Lĩnh vực Đầu tư chứng khoán/phi chứng khoán > Quỹ mở

  • Quỹ ETF IPAAM VN100 là quỹ hoán đổi danh mục, là một loại hình quỹ đầu tư đại chúng được tổ chức và hoạt động theo Pháp luật Chứng chỉ quỹ được niêm yết và giao dịch trên HOSE.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 01/01/0001
Nơi niêm yết HOSTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.614
KL đang niêm yết 5.700.000
Tổng giá trị niêm yết 57.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thị Huyền Trang Chủ tịch Ban đại diện quỹ
Lê Thị Hoài Thành viên Ban đại diện quỹ
Hoàng Thị Minh Phương Thành viên Ban đại diện quỹ
Nguyễn Hồ Nga Tổng giám đốc
Cao Minh Hoàng Giám đốc
Nguyễn Hồ Nga Đại diện công bố thông tin