Giới thiệu

Công ty là một trong những đơn vị kinh doanh sản phẩm thiết yếu là nước sạch phục vụ cho nhu cầu xã hội với địa bàn hoạt động kinh doanh được phân định rõ ràng là bao gồm mọi đối tượng khách hàng thuộc khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, 03 phường Quận 3 (Phường 12,13,14) và 01 phường Quận Gò Vấp (Phường 01) của Tp. Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được phân công theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).
 • Sản xuất, kinh doanh đồ uống không cồn, nước khoáng;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
 • Xây dựng công trình đường sắt  và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích.
 • Bán buôn đồ uống.
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp (trừ  khảo sát, giám sát xây dựng). Thiết kế công trình cấp –  thoát nước.
 • Xây dựng công trình cấp thoát nước. Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.
 • San lấp mặt đường. 

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 31/07/1991
Số ĐKKD 0304806225
Ngày cấp ĐKKD 25/04/2022
Vốn điều lệ 95.000.000.000
Mã số thuế 0304806225
Ngành nghề & Lĩnh vực Các dịch vụ hạ tầng > Cung cấp nước sạch

 • Ngày 31/7/1991, Sở Giao thông Công chính Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết  định số 202/QĐ-TCNSTL thành lập Chi nhánh Cấp nước Gia  Định trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng và hoạt động dưới hình thức đơn vị phụ thuộc theo qui định pháp luật.
 • Ngày 31/8/2005, Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh chuyển  đổi thành Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Chi nhánh Cấp nước Gia Định được chuyển thành đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn theo Quyết định số 67/QĐ-TCT-TC của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
 • Ngày 30/12/2005, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành Quyết  định số 6658/QĐ-UBND phê duyệt phương ánchuyển đổi Chi nhánh Cấp nước Gia Định thành Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định. Công ty chính thức đi vào hoạt động độc lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005928 do Sở Kế hoạch và Đầu tư  Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/01/2007. Với VĐL 95.000.000.000 đồng.
 • Năm 2009, Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết chứng khoán trên sàn UPCoM theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ngày 15/6/2010, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên sàn với mã chứng khoán GDW

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 25/04/2022
Nơi niêm yết HASTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 17.000
KL đang niêm yết 9.500.000
Tổng giá trị niêm yết 95.000.000.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thành Phúc Chủ tịch HĐQT
Phạm Thành Trung Thành viên HĐQT
Vũ Phương Thảo Thành viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Hùng Thành viên HĐQT
Trần Quang Phương Thành viên HĐQT
Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT
Hồ Thanh Cường Thành viên HĐQT
Trịnh Trọng Tâm Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Thị Phương Linh Thành viên Ban kiểm soát
Tăng Mỹ Phưng Thành viên Ban kiểm soát
Huỳnh Thị Bích Phương Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Ngọc Hùng Giám đốc
Nguyễn Tuấn Ngọc Phó Giám đốc
Đặng Ngọc Hà PGĐ Kinh Doanh
Nguyễn Thị Quỳnh Diệp Kế toán trưởng
Nguyễn Quốc Thái Đại diện công bố thông tin