Giới thiệu

Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn là Công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nhiệm vụ chính của Công ty là đầu tư các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo (thủy điện, gió...). Dự án thủy điện Sông Côn 2 là dự án đầu tiên Công ty đầu tư xây dựng và đã phát điện lên Hệ thống điện Quốc gia từ tháng 9/2009. Nhà máy thủy điện Sông Côn 2 với công suất lắp đặt 63 MW chiếm một thị phần tương đối nhỏ trong hệ thống lưới điện quốc gia nhưng là hết sức quan trọng đối với hệ thống điện miền Trung, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam do vị trí nhà máy và phương án kết lưới giữa Nhà máy và Hệ thống điện.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh điện năng.
 • Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án thủy điện.
 • Xây dựng các công trình dân dụng, thủy điện, giao thông đường bộ, sân bay, bến cảng, cầu cống, các công trình xây dựng, trạm biến thế điện, thi công các công trình xây dựng cấp thoát nước.
 • Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu.
 • Xây dựng kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê, kinh doanh bất động sản.
 • Kinh doanh dịch vụ khách sạn.
 • Khái thác, xử lý và cung cấp nước.
 • Thoát nước, xử lý nước thải.
 • Thu gom xử lý và tiêu hủy rác thải (bao gồm rác thải không độc hại, độc hại).
 • Tái chế phế liệu.
 • Trồng và chăm sóc rừng.
 • Khai thác gỗ và lâm sản khác (chỉ khai thác khi được cấp phép).
 • Khai thác quặng kim loại, đất, đá, cát, sỏi, đất sét và các loại khoáng sản khác (trừ khoáng sản cấm).

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 4000407699
Ngày cấp ĐKKD 05/12/2008
Vốn điều lệ 334.415.000.000
Mã số thuế 4000407699
Ngành nghề & Lĩnh vực >

 • Công ty cổ phần Sông Côn (nay là công ty cổ phần thủy điện Geruco - Sông Côn) gọi tắt là GSC được thành lập vào ngày 22/12/2004 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, bao gồm các cổ đông như: Tổng công ty Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Phước Hòa, Công ty Cao su Phú Riềng, Tổng công ty xây dựng miền trung và một số thể nhân thuộc các Công ty tham gia cổ phần.
 • Công ty Cổ phần Sông Côn được đổi tên thành Công ty Cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn từ tháng 6/2006 và được công nhận là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam từ 11/2006
 • Ngày 31/12/2006, vốn điều lệ thực góp 146,7005 tỷ đồng.
 • Ngày 31/12/2007, vốn điều lệ thực góp 225,0005 tỷ đồng.
 • Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 4000407699 thay đổi lần 5, ngày 05/12/2008 với vốn điều lệ 600 tỷ đồng.
 • Ngày 31/12/2008, vốn điều lệ thực tế 300 tỷ đồng.
 • Ngày 31/12/2009, vốn điều lệ 334,415 tỷ đồng tăng do phát hành cho các cổ đông và phát hành cho CBCNV Công ty.
   

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 05/12/2008
Nơi niêm yết OTC
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn
KL đang niêm yết 33.441.500
Tổng giá trị niêm yết 334.415.000.000

Ban lãnh đạo

Ngô Quang Minh Chủ tịch HĐQT
Phạm Văn Thành Phó Chủ tịch HĐQT
Lê Thanh Tú Thành viên HĐQT
Lê Phi Hùng Thành viên HĐQT
Trần Thị Oanh Thành viên HĐQT
Hoàng Văn Sơn Trưởng ban kiếm soát
Dương Văn Khen Thành viên Ban kiểm soát
Đỗ Hữu Phước Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Oanh Tổng giám đốc
Đỗ Trung Hải Phó Giám đốc
Trần Quang Hòa Phó Giám đốc
Phan Công Huê Kế toán trưởng
Đỗ Trung Hải Đại diện công bố thông tin