Giới thiệu

Công ty có uy tín cao trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh trên lĩnh vực thực hiện sản phẩm công ích giao thông đường bộ. Công tác thực hiện cung ứng, sản phẩm dịch vụ công ích là nhiệm vụ được công ty thực hiện từ ngay sau khi đất nước thống nhất, do vậy công ty có nhiều kinh nghiệm, uy tín trên thị trường trong lĩnh vực này.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kinh doanh kho bãi, dịch vụ bãi đỗ xe;
 • Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô;
 • Dịch vụ rửa xe 2 và 4 bánh;
 • Tư vấn xây dựng công trình giao thông nhóm B và C tư vấn công trình cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật. Tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu và tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, thí nghiệm công trình;
 • San lấp, chuẩn bị mặt bằng;
 • Sản xuất các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Sản xuấ pano phục vụ tuyên truyền an toán giao thông;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Thi công xây dựng nhà xưởng, xây dựng dân dụng;
 • Thi công các công trình nạo vét, xử lý môi trường, nước thải;
 • Phá dỡ các công trình thi công;
 • Thi công xây dựng các công trình giao thông, Bến bãi. Cấp thoát nước, công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, điện, chiếu sáng, bưu điện, cây xanh và công trình thủy. Thi công xây dựng các công trình thủy lợi;
 • Hoạt động công ích, duy tu, sửa chữa công trình giao thông. Duy tu sửa chữa công trình đường thủy. Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi, cây xanh, chiếu sáng, cầu, cống thoát nước, xử lý nước thải;
 • Mua bán các loại vật liệu xây dựng chuyên ngành, tín hiệu giao thông. Bán buôn vật tư, thiết bị ngành cấp thoát nước.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 01/01/0001
Số ĐKKD 0300460907
Ngày cấp ĐKKD 15/05/2019
Vốn điều lệ 284.997.640.000
Mã số thuế 0300460907
Ngành nghề & Lĩnh vực Xây dựng và vật liệu xây dựng > Xây dựng, xây lắp

 • Năm 1975, Tiền thân công ty là Khu cầu đường Chợ Lớn, được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập;
 • Năm 1978, Khu cầu đường Chợ Lớn được đổi tên thành Công ty cầu đường nội thành.
 • Năm 1981, UBND Thành phố ra Quyết định số 271/QĐ-UB đổi tên Công ty cầu đường nội thành là Xí nghiệp công trình giao thông số 1;
 • Năm 1992, UBND Thành phố ra Quyết định số 2081/QĐ-UB ngày 11/08/1992 thành lập Khu Quản lý công trình giao thông công chánh trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp cầu phà và Xí nghiệp Công trình giao thông số 1;
 • Năm 1997, căn cứ Quyết định số 6590/QĐ-UB-KT ngày 19/11/1997 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Quản lý công trình giao thông công chánh được chuyển thành Công ty Quản lý công trình giao thông Sài Gòn với tổng vốn Nhà nước là 5.646.002.343 đồng;
 • Năm 2010, căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 12/03/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Quản lý Công trình Giao thông Sài Gòn thành Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn, Công ty đã chính thức chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH kể từ ngày 26/08/2010 theo giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với vốn điều lệ 60.300.000.000 đồng;
 • Năm 2012, VĐL nâng lên 97.361.500.000 đồng;
 • Ngày 01/02/2016, Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn đã tổ chức thành công cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Ngày 05/05/2016, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo giấy CNĐKDN số 0300460907 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 05/05/2016, với mức VĐL là 280 tỷ đồng;
 • Năm 2018, VĐL đạt 284.997.640.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 15/05/2019
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 10.500
KL đang niêm yết 28.499.764
Tổng giá trị niêm yết 284.997.640.000

Ban lãnh đạo

Huỳnh Minh Anh Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Danh Thụ Thành viên HĐQT
Hoàng Anh Giao Thành viên HĐQT
Võ Anh Tú Thành viên HĐQT
Trần Thanh Hưng Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Đức Trưởng ban kiếm soát
Bùi Thống Nhất Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Ngọc Duy Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Anh Giao Tổng giám đốc
Nguyễn Hoàng Thái Phó Tổng giám đốc
Võ Văn Sơn Phó Tổng giám đốc
Võ Anh Tú Phó Tổng giám đốc
Phan Minh Hải Lăng Phó Giám đốc
Phan Thị Tú Trinh Kế toán trưởng
Hoàng Anh Giao Đại diện công bố thông tin