Giới thiệu

HAI là doanh nghiệp có thời gian hoạt động kinh doanh nhiều hơn so với nhiều doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực nông dược; có bề dày kinh nghiệm và quan hệ quốc tế rộng, có vốn kinh doanh lớn (xếp hạng thứ hai trong các công ty kinh doanh nông dược), có doanh số mua vào và bán ra lớn, chiếm thị phần về giá trị khoảng 10% – 12% trong cả nước, có hệ thống phân phối trải rộng khắp cả nước, với 7 chi nhánh trực thuộc và trên 300 khách hàng phân phối trung gian. Hiện nay, Công ty cổ phần nông dược HAI được đánh giá là một trong các công ty hàng đầu về kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh

 • Sản xuất hóa chất (không sản xuất tại trụ sở);
 • Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phân bón. Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. Mua bán hạt nhựa;
 • Sản xuất phân bón (không sản xuất tại trụ sở) ;
 • Sản xuất giống cây trồng (không sản xuất tại trụ sở);
 • Mua bán giống cây trồng, hạt giống, cung cấp giống cây trồng. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở);
 • Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật (không sản xuất tại trụ sở);
 • Sản xuất hạt giống (không sản xuất tại trụ sở);
 • Dịch vụ bảo vệ thực vật, cung cấp giống cây trồng;
 • Cho thuê kho, văn phòng. Kinh doanh bất động sản;
 • Cho thuê máy móc thiết bị sản xuất ngành nông dược;
 • Cho thuê xe tải;
 • Dịch vụ quảng cáo thương mại;
 • Dịch vụ nghiên cứu thị trường;
 • Dịch vụ tiếp thị;
 • Bán buôn gạo;
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh;
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm , đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lào chiếm tỷ trọng cao trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;
 • Xây dựng nhà các loại;
 • Phá dỡ;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng;
 • Xây dựng công trình, giao thông, công nghiệp thủy lợi, điện, hạ tầng kỹ thuật đô thị;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Bán buôn kim loại, và quặng kim loại;
 • Bán buôn máy móc, thiế bị và phụ tùng máy công nghiệp;
 • Dịch vụ khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ đấu giá bất động sản, dịch vụ đầu tư bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, Dịch vụ quản lý bất động sản;
 • Lập dự án, quản lý dự án các công trình: giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, điện;
 • Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh daonh;
 • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ khác chưa được phân vào đâu;
 • Kiểm tra và phân tích kỷ thuật;
 • Nuôi trồng thủy hải sản nội địa;
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
 • Xay xát và sản xuất bột thô;
 • Bán buôn thủy, hải sản;
 • Chế biến thủy, hải sản;
 • Nuôi trồng thủy hải sản.

Lịch sử hình thành

Ngày thành lập 03/03/1986
Số ĐKKD 0301242080
Ngày cấp ĐKKD 13/10/2021
Vốn điều lệ 1.826.827.990.000
Mã số thuế 0301242080
Ngành nghề & Lĩnh vực Hóa chất > Hóa chất chuyên dụng

 • Công ty Cổ phần Nông dược HAI có tên ban đầu là Công ty Vật tư Bảo vệ Thực vật phía Nam. Được thành lập vào tháng 10/1986 theo quyết định số 94 NN-TCCB/QĐ ngày 03/3/1986 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày nay),
 • Đến ngày 12/3/1988, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm ra quyết định số 487/NN-TCCB/QĐ chuyển Công ty Vật tư BVTV phía Nam thành Chi nhánh Vật tư BVTV II, trực thuộc Công ty Vật tư BVTV (Hà Nội).
 • Đến ngày 03/3/1989, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm ra quyết định số 65/NN-TCCB/QĐ chuyển Chi nhánh Vật tư BVTV II thuộc Công ty Vật tư BVTV thành Công ty Vật tư BVTV II trực thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật.
 • Đến ngày 03/3/1993, theo Quyết định số 100/NN-TCCB/QĐ ngày 24/02/1992 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Công ty Vật tư BVTV II chuyển đổi thành doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm. Công ty Vật tư BVTV II có tên giao dịch tiếng Anh là Pesticide Supply Company No.II (viết tắt: P.S.C II).
 • Đến ngày 07/02/2005, theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần và theo Quyết định số 2616/QĐ-BNN ngày 30/8/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật tư BVTV II thành công ty cổ phần, Công ty Bảo vệ Thực vật II được chuyển đổi thành Công ty cổ phần Nông Dược HAI.
 • Ngày 27/12/2006, Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông dược HAI chính thức niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Công ty Cổ phần Nông dược HAI chính thức chuyển việc niêm yết từ Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chính Minh từ ngày 07/4/2010.
 • Ngày 07/02/2013, Đổi GĐKKD lần thứ 9, vốn điều lên hiện này là: 173.999.910.000 đồng.
 • Ngày 26/02/2014, Đổi GĐKKD lần thứ 11.
 • Ngày 26/11/2014, Công ty đã thực hiện phát hành 17.399.991 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ lên 347.999.820.000 đồng.
 • Ngày 30/7/2015, VĐL nâng lên 1.172.993.140.000 đồng.
 • Năm 2017, VĐL nâng lên 1.826.827.990.000 đồng.

Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết 13/10/2021
Nơi niêm yết UPCOM
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 1.500
KL đang niêm yết 182.682.799
Tổng giá trị niêm yết 1.826.827.990.000

Ban lãnh đạo

Nguyễn Chí Công Chủ tịch HĐQT
Quách Thành Đồng Phó Chủ tịch HĐQT
Phạm Văn Lượm Thành viên HĐQT
Phan Thanh Điệp Thành viên HĐQT
Nguyễn Lê Thành Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Thị Ngọc Dung Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Văn Ẩn Thành viên Ban kiểm soát
Quách Thành Đồng Tổng giám đốc
Phạm Thanh Vương Giám đốc tài chính
Vũ Quang Hải Kế toán trưởng
Quách Thành Đồng Đại diện công bố thông tin